Återvinningsreformer försenas – regeringen får göra om reglerna

INSAMLING. Kommunerna slipper undan krav att erbjuda matavfallssortering och förpackningsinsamlarna behöver inte bygga ut insamlingen till fler. Regeringen backar, utlovar att ”göra om, göra rätt”, men vill inte sätta ny deadline för sina lagkrav.

Kravet på att alla kommuner ska ha separat matavfallsinsamling från 1 januari nästa år skjuts framåt. Detsamma gäller kravet på att minst 60 procent av alla bostäder ska ha nära förpackningssortering. Regeringen får därmed backa i en av sina tidigare större reformer för att öka materialåtervinningen.

I fallet med de kommunala matavfallet, där närmre 80 procent av kommunerna erbjuder detta i dag, pekar ansvariga branschsamarbetet Avfall Sverige på att de inte kunnat nå kravet på grund av att reglerna varit oklara.

– Ramarna för dispens och undantag kom först nu, samtidigt som man har ändrat förutsättningarna under tiden sedan förordningarna antogs 2018, säger chefsjuristen Sven Lundgren till Altinget.

Men ni har ju vetat vad målet är hela tiden?

Login