"Ni förringar de små kraftverkens betydelse"

SLUTREPLIK. Det finns ingen förståelse hos Älvräddarna, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna för den utsatta situation som ägarna av småskaliga vattenkraftverk befinner sig i. Det skriver riksdagsledamöterna Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) som anser att organisationerna förringar de småskaliga kraftverkens betydelse.

Av: Ola Johansson och Annika Qarlsson
riksdagsledamöter, Centerpartiet

Tack för möjligheten till slutreplik om den småskaliga vattenkraften. Det är ingen överraskning för oss i Centerpartiet att det här råder helt skilda verklighetsuppfattningar. Det är vår – och många ägares av småskalig vattenkrafts upplevelse – att den myndighet som nu utövar tillsyn går hand i hand med Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen. Det finns ingen förståelse hos er för den utsatta situation dammägarna befinner sig i. Istället ägnar ni er åt att förringa betydelsen av de arbetstillfällen och intäkter dessa ger i närsamhället, vad förnybar energi betyder i den gröna omställningen och miljönyttan med närproducerad el.

Nedläggning ger inte jobb

Nu påstår ni dessutom att 11 100 arbetstillfällen tillskapas ”framförallt i mer glesbefolkade delar av landet” genom åtgärderna som ni förväntar er under genomförandetiden. Det är en minst sagt häpnadsväckande slutsats, att en omfattande nedläggning av småskalig vattenkraft skulle generera mer landsbygdsutveckling och jobb. Det är ju precis tvärt om. När inte ens det budskapet når fram känns det naturligt för oss att avsluta diskussionen här och nu. Vi är ense om en sak och det är kritiken mot regeringens dröjsmål med att förtydliga lagstiftningen.

Eniga om kraftbolagens senfärdighet

Centerpartiet delar även kritiken av senfärdigheten hos kraftbolagen med att inrätta den solidariska fonden. Riksdagen har varit tydlig med att det är en enklare prövning för småskalig verksamhet som efterfrågas, trots det bedöms pågående verksamhet utifrån andra måttstockar. Därför vill vi pausa prövningen tillsvidare. Först ett moratorium, sedan enklare prövning och inrättandet av en fond för medfinansiering av alla de åtgärder som följer av tillstånden.

Fisken ska ta sig fram

Det ska inte heller råda några tvivel om att levande fisk ska kunna ta sig fram på platser där de tidigare hindrats, samtidigt som kraftverken som varit i drift hundratals år ska kunna fortsätta med det. En stor intäktskälla på landsbygden kan vara säsongsturism, exempelvis sportfiske. Men glöm inte att en livskraftig landsbygd byggs upp varaktigt med småindustri, handel, transporter, ett civilsamhälle med kulturaktiviteter, konkurrenskraftiga gröna näringar, samt möjligheter att bygga och bo.

Det är vi som politiker som ska ta det ansvaret och vi kan inte förvänta oss det av intresseorganisationer som Sportfiskarna, Älvräddarna eller Naturskyddsföreningen. En landsbygd som belastas med ytterligare skatter, snåriga regelverk och en oförstående centralmakt kan inte utvecklas.

Forrige artikel "Grön omställning med biologisk mångfald som grund" Næste artikel (L): (L): "Miljöpolitiken ska utgå från marknadskrafterna"
 • Rapportera

  Anders

  Kraftverk som varit i drift i hundratals år?

  Exakt vilka är kraftverken som varit i drift i hundratals år?

 • Rapportera

  Uno Lundberg

  Hundratals år?

  Om vi skall pyssla med hårklyverier här så kan vi kanske konstatera att det var ett olyckligt ordval. Det har inte funnits el i hundratals år som nog de flesta känner till, däremot kvarnar, sågar, benstampar m.m. Dessa former av vattenkraft har funnits i hundratals år. När sedan elkraften kom,för mer än hundra år sen, så byggdes många av de gamla anläggningarna om för att kunna utnyttja detta. Dammar m.m. har ju funnits hela tiden. Hoppas detta var tydligt nog Anders!

 • Rapportera

  JW

  Så...

  Var god berätta vad du baserar detta på.

  "Det är en minst sagt häpnadsväckande slutsats, att en omfattande nedläggning av småskalig vattenkraft skulle generera mer landsbygdsutveckling och jobb. Det är ju precis tvärt om. "

  Är det tvärt om, verkligen?`Ska vi ta Mörrum som ett exempel då? Där finns det ju ekonomiska underlag för vad sportfisket(Det precis vid Mörrum; fiskarna har ett helt hav att vandra i också som resten av Sverige och grannländer gynnas av). Det var mångmiljonbelopp som drevs in till Mörrum genom fisketurismen. Det gigantiska kraftverket i närheten tjänar inte in lika mycket och erbjuder inte heller lika många jobb som fiskturismen.

  Hur fasen kan Olas lilla kraftverk som ger honom några tusen om året ge mer än 100-tals turister som äter, bor, köper saker, tar med familjen m.m?


  Sen kan vi ta Oreälven. Det säljs mer fiskekort i denna älv än vad kraftverket ser kronor i vinst(1 kort=80kr/dag eller 400/år). Och det driver ju en hel bygd på 500 hushåll!

  Så innan du kastar sten i glashus; backa upp dina argument lite mer. Du som politiker borde väl kunna referera till lite matematik som fått dig att skriva detta, eller har du tagit det ur luften bara? För det känns som att du inte ens kollat på problemet utan har en egen liten damm hemma du inte vill betala rivningsarbetet för.

 • Rapportera

  Patrik Eliasson

  Ärligt talat?

  Det finns ungefär 2100 kraftverk i Sverige varav ca. 3% har fungerande passager för fisk.
  90% står för mindre än 10% av vattenenergin.
  Detta skulle kunna ersättas av max 40 vindkraftverk.
  Att det skapar en massa arbetstillfällen är rent ut sagt löjeväckande då de flesta småskaliga vattenkraftverk inte har några anställda överhuvudtaget utan hyr in hjälp vid underhåll och då räknar vi timmar och inte årsanställda.
  Som exempel åt andra hållet så omsätter fisket i Mörrumsån 60 miljoner om året.
  Att ni värnar om att vattenkraften skall ha fiskpassager är beundransvärt, dock är problemet att bara 3% av vattenkraftverken idag är prövade enligt miljöbalken, vilket gör att 97% återstår.
  Om dessa blir tvungna så som ni önskar att bygga passager för fisken så kommer dom inte vara lönsamma.
  Moment 22...
  Satsa på fisket som har en överlägsen potential när det gäller arbetstillfällen och släpp prestigen.
  Som kompensation är jag övertygad om att de +1000 000 människor som sportfiskar i Sverige kan samla in kostnaden för att uppföra 40 nya vindkraftverk.

 • Rapportera

  Jan-Åke Jacobson

  Vattenkraft och fisketurism kan kombineras!

  De första vattenkraftverken fanns i Kina. Omkring år 1200 byggdes de första vattenkraftanläggningarna i Norden. I ca 800 år har vattenkraften nyttjas i Norden. Annika och Ola har således belägg för påståendet i bisatsen: "samtidigt som kraftverken som varit i drift hundratals år ska kunna fortsätta med det".

  Om ett vattenkraftverk driver exempelvis en kvarn via drivkedjan: Vattnets lägesenergi - turbin - axel - kvarn eller: Vattnets lägesenergi - turbin - axel - generator - elledning - elmotor - kvarn saknar betydelse i stegen vattnets lägesenergi - turbin - axel. Det är en märklig slutsats att vattenkraften blev sämre för miljön för att det kom in fler steg i drivkedjan.

  Småskalig vattenkraft är inte betydelselös. Dess samlade energiutvinning balanserar Malmös elbehov mer än två gånger om. Verksamheten sysselsätter ca 4000 personer, om det sker vi anställda eller via entreprenörer saknar betydelse, när det gäller att erbjuda arbetstillfällen.

  Att fiskevårdande åtgärder och vattenkraft går att förena belyses exempelvis av det s.k. Hertingprojektet i Falkenberg. Det finns andra fler goda exempel på lyckade åtgärder genomförda i samförstånd med tillsynsmyndigheter utan dyrbar juridisk inblandning.

  Inom småskalig vattenkraft finns viljan att genomföra nödvändiga åtgärder, så Annika och Ola har belägg för påståendet i huvudsatsen: "Det ska inte heller råda några tvivel om att levande fisk ska kunna ta sig fram på platser där de tidigare hindrats". Låt oss genomföra nödvändiga på ett effektivt praktiskt sätt i befintlig småskalig vattenkraft som tillkommit med var tids lagstiftning. Redan landskapslagarna innehöll regler med hänsyn till fiske. Då vinner vi fortsatt sysselsättning med småskalig vattenkraft plus sysselsättning med fisketurism.