Debatt

"Ni förringar de små kraftverkens betydelse"

SLUTREPLIK. Det finns ingen förståelse hos Älvräddarna, Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna för den utsatta situation som ägarna av småskaliga vattenkraftverk befinner sig i. Det skriver riksdagsledamöterna Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) som anser att organisationerna förringar de småskaliga kraftverkens betydelse.

Riksdagsledamöterna Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) anser att miljöorganisationerna inte förstår kraftverksägarnas utsatta situation.
Riksdagsledamöterna Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) anser att miljöorganisationerna inte förstår kraftverksägarnas utsatta situation.Foto: Centerpartiet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Av: Ola Johansson och Annika Qarlsson
riksdagsledamöter, Centerpartiet

Tack för möjligheten till slutreplik om den småskaliga vattenkraften. Det är ingen överraskning för oss i Centerpartiet att det här råder helt skilda verklighetsuppfattningar. Det är vår – och många ägares av småskalig vattenkrafts upplevelse – att den myndighet som nu utövar tillsyn går hand i hand med Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen. Det finns ingen förståelse hos er för den utsatta situation dammägarna befinner sig i. Istället ägnar ni er åt att förringa betydelsen av de arbetstillfällen och intäkter dessa ger i närsamhället, vad förnybar energi betyder i den gröna omställningen och miljönyttan med närproducerad el.

Nedläggning ger inte jobb

Nu påstår ni dessutom att 11 100 arbetstillfällen tillskapas ”framförallt i mer glesbefolkade delar av landet” genom åtgärderna som ni förväntar er under genomförandetiden. Det är en minst sagt häpnadsväckande slutsats, att en omfattande nedläggning av småskalig vattenkraft skulle generera mer landsbygdsutveckling och jobb. Det är ju precis tvärt om. När inte ens det budskapet når fram känns det naturligt för oss att avsluta diskussionen här och nu. Vi är ense om en sak och det är kritiken mot regeringens dröjsmål med att förtydliga lagstiftningen.

Eniga om kraftbolagens senfärdighet

Centerpartiet delar även kritiken av senfärdigheten hos kraftbolagen med att inrätta den solidariska fonden. Riksdagen har varit tydlig med att det är en enklare prövning för småskalig verksamhet som efterfrågas, trots det bedöms pågående verksamhet utifrån andra måttstockar. Därför vill vi pausa prövningen tillsvidare. Först ett moratorium, sedan enklare prövning och inrättandet av en fond för medfinansiering av alla de åtgärder som följer av tillstånden.

Fisken ska ta sig fram

Centerpartiet delar även kritiken av senfärdigheten hos kraftbolagen med att inrätta den solidariska fonden.

Det ska inte heller råda några tvivel om att levande fisk ska kunna ta sig fram på platser där de tidigare hindrats, samtidigt som kraftverken som varit i drift hundratals år ska kunna fortsätta med det. En stor intäktskälla på landsbygden kan vara säsongsturism, exempelvis sportfiske. Men glöm inte att en livskraftig landsbygd byggs upp varaktigt med småindustri, handel, transporter, ett civilsamhälle med kulturaktiviteter, konkurrenskraftiga gröna näringar, samt möjligheter att bygga och bo.

Det är vi som politiker som ska ta det ansvaret och vi kan inte förvänta oss det av intresseorganisationer som Sportfiskarna, Älvräddarna eller Naturskyddsföreningen. En landsbygd som belastas med ytterligare skatter, snåriga regelverk och en oförstående centralmakt kan inte utvecklas.

Dokumentation

Debatt om situationen för den småskaliga vattenkraften

Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) "Myndigheternas häxjakt kan få förödande följder"

Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna "Vi har förtroende för länsstyrelsernas arbete"

Ola Johansson och Annika Qarlsson (C) "Betyder begreppet närproducerat något för er?"

Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen och Älvräddarna "Grön omställning med biologisk mångfald som grund"

 

Debattera miljö-, energi- och klimatpolitik på Altinget Miljö&Energi? Kontakta debattredaktör Ola Hjalmarsson [email protected]


Nämnda personer

Annika Qarlsson

Styrelseledamot Cancerfonden, gruppledare Centerpartiet i Alingsås kommun
Gymnasieutbildning

Ola Johansson

Tidigare riksdagsledamot (C)
Reklamkommunikation (Berghs School of Communication, 1994-1995)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00