Skog och trädgård ska ge nyanlända jobb

NATURBRUK. Regeringen, med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i spetsen, har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta reda på vad som krävs för att nya invandrare ska få jobb i de gröna näringarna och i naturvården.

Arbetsförmedlingen ska i samverkan med andra berörda myndigheter och aktörer analysera behovet av arbetskraft i skogsnäringen, trädgårdsnäringen och naturvården. Tillsammans ska de sedan, utifrån förmedlingens kunskaper om kompetensen hos de nyanlända, ta reda på vad som krävs för att näringarna ska få den arbetskraft de behöver.

Regeringen vill också ha förslag på insatser som kan tillhandahållas genom andra myndigheter än Arbetsförmedlingen, och en bedömning av om förslagen kräver åtgärder från regeringens sida för att genomföras.

”Nyanländas kompetens är en resurs som bör tas tillvara för de behov som kan finnas inom de gröna näringarna, bland annat skogs-, jordbruks- och trädgårdsnäringarna, samt inom naturvården”, skriver regeringen.

Login