Statliga pengar till kollektivtrafik ska öka byggandet

INFRASTRUKTUR. Med löfte om medfinansiering och motprestationer om ökat byggande kan kommuner och landsting få statliga pengar för investeringar i kollektivtrafik. Det blir effekten av de planer som de ansvariga ministrarna Mehmet Kaplan (MP) och Anna Johansson (S) presenterade på måndagen.

– I vissa delar av landet kommer det att vara kommuner som ser en möjlighet. I andra delar av landet kan det vara landstingen, säger bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan (MP) till Altinget.

På måndagen presenterade Mehmet Kaplan och infrastrukturminister Anna Johansson ramarna för stadsmiljöavtal. Det ska vara ett stöd till kollektivtrafiklösningar i städer. Kommunerna eller landstingen får statliga pengar om de själva bidrar med halva finansieringen. Avtalen är också villkorade med motprestationer.

– Antingen mer kollektivtrafik eller mer byggande. En kommun eller ett landsting kan välja endera, säger Kaplan.

Många kommuner anger att just kollektivtrafiken är en flaskhals när det gäller bostadsbyggande. En anledning är att det krävs utbyggd kollektivtrafik för att människor ska betrakta ett bostadsområde som attraktivt.

Stödet uppgår till 500 miljoner om året och kommer att administreras av Trafikverket. Utslaget på alla kommuner och landsting innebär det drygt 1,5 miljoner. Stödet kommer dock inte sökas av alla kommuner.

– Det är stöd riktad till större städer, säger Anna Johansson men påpekar att det är finns ”ganska många” sådana i Sverige.  

Hur många kommuner eller landsting som kommer att få pengar är inte bestämt. Det finns inte heller någon övre beloppsgräns.

– Men det är inte meningen att en aktör tar hela kakan.

Infrastrukturministern betonar att pengarna ska gå till större projekt. Inte till att finansiera löpande verksamhet.

– Det är inte ett driftstöd, utan ett investeringsstöd, säger hon.

– Vi styr inte motprestationen. Men det kan vara att bygga bostäder eller att göra om en gata till gågata, säger Anna Johansson.

Avtalen är en del av regeringens satsning på att minst 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020 och att transporternas klimatpåverkan ska minska. Regeringen hoppas att avtalen öppnar för ökad kollektivtrafik, hållbara stadsmiljöer och mer mark för nya bostäder.

Forrige artikel Remissinstanser: Barn ska skyddas från solariestrålning Remissinstanser: Barn ska skyddas från solariestrålning Næste artikel Granskning av vård och miljö i försvaret får friare roll
Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

Balansgång för Bryssel när vetohot lyfts om taxonomin

NATURGAS. Inom såväl EU-parlamentet som rådet pågår nu politiska förhandlingar för att kunna pressa fram detaljändringar i taxonomin genom att hota med veto. Men flera förhandlare tvivlar på de reella möjligheterna att blockera förslaget.