Miljöbudgeten som Romson vill ha den

BUDGET. Mer till haven, skogarna och klimatet. Miljöarbetet får som förväntat rejäla anslagsökningar när nu regeringens budgetproposition ska passera riksdagen i sin helhet.

När regeringens första budgetproposition föll i riksdagen förra året var miljöbudgeten den stora förloraren. Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) återställde en del genom vårändringsbudgeten. Men nu, i budgetpropositionen för år 2016, ska miljöbudgeten upp till nästan sju miljarder kronor. Att jämföra med drygt 4,4 miljarder kronor år 2014.

Prioriteringarna är i stort sett väl kända sedan förra budgetpropositionen: Kraftigt ökade anslag till skötsel och skydd av värdefull natur, mer till åtgärder för havs- och vattenmiljö, nästan en halv miljard kronor mer till klimatinvesteringar och närapå en fördubbling av anslaget för sanering av förorenade områden. Dessutom tillkommer elbusspremien, 50 miljoner kronor nästa år och 100 miljoner kronor året därpå.

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Kemikaliinspeinspektionen får samtliga ökade förvaltningsanslag.

Login