Fler artiklar

Upplagt för strid om framtida producentansvar

Upplagt för strid om framtida producentansvar

AVFALLSINSAMLING. För detaljstyrande, för dyrt och för liten miljönytta, enligt materialbolagen. Men regeringens ambition att ställa krav på fastighetsnära insamling av alla förpackningar välkomnas också av flera andra remissinstanser.

Regeringen satsar på klimatforskare från USA

KORTNYTT. Regeringen vill bjuda in amerikanska miljö- och klimatforskare till Sverige för forskarvistelser. Orsaken är det minskade utrymmet för forskningsområdet i USA sedan Donald Trump blev president.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi