Fler artiklar

Skog vill undvika dyr avloppsnota från EU

AVLOPP. Sverige riskerar höga böter från EU på grund av brister i ett antal avloppsreningsverk runt om i landet. Miljöminister Karolina Skog (MP) har nu kallat berörda kommunalråd och landshövdingar till Stockholm.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

EU-utskott ska leta intressekonflikter kring glyfosat

KORTNYTT. Ett nytt utskott i EU-parlamentet ska syna EU:s process för godkännande av bekämpningsmedel i sömmarna. Utskottet tillsätts efter den kontroversiella förlängningen av godkännandet för glyfosat, det aktiva ämnet i bekämpningsmedlet Roundup.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi