Analys

Landets skogar kallar på regeringen

KOMMENTAR. I veckan debatterades skogspolitik i riksdagens kammare. Eller kanske var det snarare en debatt om ett politikområde där regeringen har gett upp.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

NYCKELBIOTOPER. Regeringen klarade inte av att leverera uppdraget om den nationella skogsinventeringen till Skogsstyrelsen före jul. I väntan på detaljerna får Skogsstyrelsen klara sig på egen hand.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Vem lyssnar Jordbruksverket på?

Vem lyssnar Jordbruksverket på?

ANALYS. Köttbranschen beställde, Jordbruksverket levererade. Så skulle man kunna sammanfatta de nya regler för grishållning som träder i kraft vid årsskiftet.