Analys

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

NYCKELBIOTOPER. Regeringen klarade inte av att leverera uppdraget om den nationella skogsinventeringen till Skogsstyrelsen före jul. I väntan på detaljerna får Skogsstyrelsen klara sig på egen hand.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Vem lyssnar Jordbruksverket på?

Vem lyssnar Jordbruksverket på?

ANALYS. Köttbranschen beställde, Jordbruksverket levererade. Så skulle man kunna sammanfatta de nya regler för grishållning som träder i kraft vid årsskiftet.

Tufft klara löftet om skogsprogram under 2017

Tufft klara löftet om skogsprogram under 2017

ANALYS. Innan året är slut ska regeringen ha presenterat en proposition med ett nationellt skogsprogram, lyder löftet. Uppskjutna möten, konflikter och dubbla politiska besked tyder på att tidsplanen kan spricka.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi