Artikel


Energieffektivisering riskerar tappa fart

Energieffektivisering riskerar tappa fart

MYNDIGHETSBUDGET. Energimyndigheten har varnat för att arbetet med energieffektivisering går för långsamt, men regeringen gör ändå en rejäl neddragning på anslaget.

– Jag är bekymrad att vi tappar fart i arbetet, säger generaldirektör Robert Andrén. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Älvräddarna överklagar regeringens vattenkraftsplan

Älvräddarna överklagar regeringens vattenkraftsplan

ÖVERKLAGAN. Den nationella planen för överprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Det anser Älvräddarnas samorganisation som har överklagat regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"