Artikel


Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

Riksrevisionen: Påfallande låga krav på Swedavias samhällsuppdrag

GRANSKNING. Swedavia är ett statligt vinstdrivande flygplatsbolag med utbyggnadsplaner för miljarder. Samtidigt har bolaget ett samhällsuppdrag att bidra till minskade klimatutsläpp. Riksrevisionen frågar sig nu hur regeringen får ekvationen att gå ihop.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Många väljer sitta still i Almedalsbåten

Många väljer sitta still i Almedalsbåten

PLANERINGSPROBLEM. Osäkerheten kring om Almedalsveckan verkligen kan genomföras i sommar är stor, men de aktörer som Altinget har talat med är fortfarande inställda på att delta.
– Blir det av så åker vi, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"