Artikel


Forskarsamhället rasar mot rapportbråket i Katowice

Forskarsamhället rasar mot rapportbråket i Katowice

COP24. Fyra länder satte sig plötsligt på tvären under de pågående klimatförhandlingarna i Polen och ville inte anta 1,5-gradersrapporten från FN:s klimatpanel. Nu pågår ett intensivt diplomatiskt arbete för att ta fram en gemensam hållning som kan välkomnas av alla parter.

Dags för stora öppenhetsstriden i Katowice

Dags för stora öppenhetsstriden i Katowice

COP24. För att länderna ska kunna lita på varandra är transparens en av grundstenarna i Parisöverenskommelsen. Men hur öppna länderna egentligen ska vara inför varandra är svårt att sätta på pränt.

Känsliga samtal om utsläppshandel under Parisavtalet

Känsliga samtal om utsläppshandel under Parisavtalet

COP24. Efter att nästintill ha kollapsat under Kyotoprotokollet så filar förhandlarna i Katowice på de nya ramarna för handeln av utsläppenheter. Men oron är stor för att misstagen ska upprepas.