Europaparlamentet


Utsläpp från tung trafik möter skärpta krav

Utsläpp från tung trafik möter skärpta krav

TRANSPORT. EU-lagstiftarna har enats om nya regler som ska öka kontrollen av den tunga trafikens utsläpp. Samtidigt förhandlas regler fram som rimmar väl med svenska regeringens ambition att införa en vägslitageavgift.

Plastavfallsmål kan bli en utmaning för Sverige

Plastavfallsmål kan bli en utmaning för Sverige

CIRKULÄRT. Samtidigt som EU-lagstiftarna nu enas om unionens målsättningar på avfallsområdet så sätter flera faktorer press på större insatser på hemmafronten för att målen ska kunna nås.