Debatt

"Självklart att skogsbruk inte ska omfattas av talerätt"

DEBATT. Vi är kritiska till Skogsvårdslagsutredningens förslag att pågående markanvändning i form av skogsbruk ska kunna överklagas av särintressen. Nu vill vi se ett tydligt ställningstagande från Sveriges politiker, skriver vd:ar och ordförande för Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Pappers, GS, Skogsentreprenörerna och Bergvik skog.

"Forskarnas replik bevisar att flygskatten vilar på ostadig grund"

SLUTREPLIK. Vikten av en flygskatt i förhållande till betydelsen av ny teknik och nya bränslen är överdriven. För Centerpartiet är flygskatten en åtgärd i fel riktning, skriver C-debattören David Hild i en slutreplik till forskarna Jonas Åkerman, Mikael Karlsson och Stefan Gössling.