Jakt


Naturvårdsverket vill samla jaktmål i Luleå

Naturvårdsverket vill samla jaktmål i Luleå

ARTSKYDD. Regeringen föreslår att alla ärenden om jakt på skyddade arter ska avgöras av en och samma domstol, Förvaltningsrätten i Luleå. Naturvårdsverket tycker det kan finnas skäl att löpa linan ut och samla alla former av jaktmål i Luleå. 

Tung kritik mot diskriminering av utländska jägare

JAKT. Regeringens planer på att begränsa fjälljakten för jägare från andra EU-länder möter motstånd. Två tunga instanser tvivlar på att förslaget går ihop med EU:s grundlag.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Förvaltning av älg och kronhjort ska utredas

VILT. Förvaltningen av kronhjort och finansieringen av älgförvaltningen är två frågor som Naturvårdsverket förmodligen ska få i uppdrag att se över, enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"