Biologisk mångfald


Skogsstatistik knepig nöt att knäcka

Skogsstatistik knepig nöt att knäcka

STATISTIK. I ett försök att styra upp det politiska samtalet kring skogsskyddet har fyra myndigheter i uppdrag från regeringen att ta fram en sammanhållen statistik. Men uppdraget har visat sig vara en större utmaning är förväntat.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Debatt: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper

Debatt: Sveaskog avregistrerar nyckelbiotoper

DEBATT. Vi har inventerat ett stickprov av de 2 000 hektar nyckelbiotoper som Sveaskog avregistrerat sedan år 2015. Resultatet visar att det statliga bolaget tycks sakna kompetens eller vilja att respektera nyckelbiotoper, skriver Elin Götmark från Skydda skogen och Lina Burnelius från Greenpeace.

"Vi vill se direktiv om mer hyggesfritt skogsbruk"

DEBATT. I spåren av sommarens skogsbränder och höstens stormar vill vi se starkare statliga direktiv om mer hyggesfritt skogsbruk. Skogar som aldrig kalavverkas, med blandning av löv- och barrträd, ger större motståndskraft mot eld och storm, skriver Martin Jentzen, Annevi Sjöberg och Erik Kullgren, Plockhugget AB.