Kemikalier


Kemi vill ha särskild grupp för kemikaliehot

SAMORDNING. Kemikaliemyndigheten föreslår att det inrättas en särskild organisation för att hantera kemikaliehot.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Ökat anslag till prövad myndighet

BUDGET. Problemet med Kemikalieinspektionens långa handläggningstider har pågått i många år. Regeringen avser nu att förstärka myndighetens anslag med 13 miljoner kronor nästa år.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Regeringen synar nya krav på sjöfarten

UTSLÄPP. På internationell nivå förbereds det hårdare krav på sjöfartens kväveutsläpp i Östersjön. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) vill veta hur svensk industri skulle påverkas.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"