Kemikalier


Förbud mot bisfenol A kan ge bisfenol S

KEMIKALIER. Bisfenol A är förbjudet i termopapper från och med år 2020. Nu vill EU-kommissionen undersöka risken för att branschen väljer att använda det liknande ämnet bisfenol S istället.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Hårdare krav på leksakstillverkarna

KEMIKALIER. EU:s medlemsländer är överens om att sänka gränsvärdet för det hormonstörande ämnet bisfenol A i leksaker.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"