Kemikalier


Fjellner: Vi måste lita på EU:s expertmyndigheter 

Fjellner: Vi måste lita på EU:s expertmyndigheter 

REPLIK. Jytte Gutelands vetenskapsförnekande hållning går emot den överenskomna lagstiftningen i EU och är problematisk för demokratin, skriver Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker.