Nyckelbiotoper


Sundqvist: Hög tid att miljörörelsen och skogsnäringen tar ansvar

Sundqvist: Hög tid att miljörörelsen och skogsnäringen tar ansvar

SKOGSKONFLIKT. De kraftiga reaktionerna på Skogsstyrelsens besked om nya krav på nyckelbiotoper i nordväst är reflexmässiga och tröttsamma, enligt generaldirektör Herman Sundqvist. Han uppmanar skogsnäringen och miljörörelsen att tillsammans visa ledarskap och ta ansvar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"55 000 hektar värdefull skog avverkades"

DEBATT. Hur kunde 55 000 hektar skyddsvärda skogar i nordvästra Sverige avverkas? Svaret är att det saknas kunskap bland skogsägare, skogsbolag, skogsägarföreningar och på Skogsstyrelsen, skriver Leif Öster och uppmanar regeringen att återuppta inventeringen av våra skyddsvärda skogar.

Miljöbudget får KD-ros och SD-ris

Miljöbudget får KD-ros och SD-ris

VÅRÄNDRINGSBUDGET. Kristdemokraterna är försiktigt positiva till de höjningar av miljöanslagen som regeringen föreslår i vårändringsbudgeten. Det vill säga höjningar vars främsta syfte är att återställa de neddragningar som gjordes i M+KD-budgeten.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"