Miljöpartiet


Lööf: Skogsfrågorna centrala i överenskommelsen

Lööf: Skogsfrågorna centrala i överenskommelsen

REGERINGSBILDNING. Flygskatten återinförs, nyckelbiotopsinventeringen avbryts, ett stoppår för försäljning av fossildrivna bilar och en utredning om stärkt äganderätt. Partierna har fått ge och ta på miljö- och klimatområdet i förslaget till uppgörelse mellan C, L, S och MP.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Näringslivet kämpar för klimatstöden

Näringslivet kämpar för klimatstöden

NOLLUTSLÄPP. Nio industribranscher vill bland annat behålla och utveckla Klimatklivet, samt tredubbla Industriklivet. Men frågan är om önskemålen kommer att hörsammas av politiken?

Engström (MP) petad – utan förklaring 

Engström (MP) petad – utan förklaring 

KANDIDATER. Den nuvarande EU-parlamentarikern Linnéa Engström finns inte med på valberedningens lista till EU-valet. Men hon vill fortsätta och hoppas på medlemmarnas stöd i den avgörande omröstningen.