Energimyndigheten


Brandsma: Plan för transportsektorns omställning saknas

Brandsma: Plan för transportsektorns omställning saknas

INTERVJU. Det saknas en långsiktig plan för hur det svenska transportsystemet ska ställas om. Det anser Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma som planerar att kalla samman ett antal myndigheter för att börja arbeta med frågan.

Regeringen befarar priskollaps på elcertifikat

ENERGI. I det norska systemet för elcertifikat finns en tidsspärr, som saknas i det svenska. Utan spärren finns risk för en priskollaps efter år 2020, befarar regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"