Energimyndigheten


Palmoljeprodukt får svårare att ta plats i tanken

Palmoljeprodukt får svårare att ta plats i tanken

TRANSPORT. Regeringens analys får bakläxa, men riksdagen ställde sig ändå bakom striktare kriterier för biobränslen. Den första juli nästa år får troligen palmoljeprodukten PFAD svårare tillträde till marknaden.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Förslag på nattstopp för alla vindkraftverk i södra Sverige

VINDKRAFT. För att ge fladdermöss ett bättre skydd bör det införas ett generellt stopp nattetid för vindkraftverk i södra Sverige, enligt en forskningsrapport från Naturvårdsverket och Energimyndighetens forskningsprogram Vindval.