Skogsstyrelsen


Gd: Uppropet ger en felaktig beskrivning av våra beslut

Gd: Uppropet ger en felaktig beskrivning av våra beslut

REPLIK. Uppropet med krav på beslut om skogsbruket innehåller beskrivningar av vår verksamhet och följder av våra beslut som är direkt felaktiga, skriver Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

"Miljömålen för skydd av skog måste nås"

DEBATT. I den kommande översynen av de svenska miljömålen måste ambitionsnivån för skydd av skog höjas, skriver biologen Erland Lindblad och ornitologen Jan Brenander.

Generaldirektör lämnar skogsstyrelse

Generaldirektör lämnar skogsstyrelse

AVHOPP. Arbetsförmedlingens nya generaldirektör Maria Mindhammar lämnar uppdraget som ledamot i Skogsstyrelsens styrelse. Regeringen har ännu inte tagit ställning till om någon annan ska ta över hennes stol.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"