Europaparlamentet


Offentlig sektor ska bli storköpare av elfordon

Offentlig sektor ska bli storköpare av elfordon

CVD. Nya upphandlingskrav på EU-nivå skickar tydliga signaler till fordonstillverkare att det finns en växande marknad som behöver nollutsläppsfordon framöver. För svensk del bedöms kraven leda till en stor omställning.

Biobränslesnaran föreslås dras åt

Biobränslesnaran föreslås dras åt

ILUC. Kritiserade biobränsleråvaror ser ut att få det svårare att kunna räknas in i EU:s förnybartpolitik framöver. Men öppningar i andra änden anses urholka förslaget, enligt miljöpartister och miljöorganisationer.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Fjellner: Därför är glyfosatrapporten orimlig

Fjellner: Därför är glyfosatrapporten orimlig

VÄXTSKYDD. En bred majoritet av 526 parlamentariker antog på onsdagen specialutskottets granskning av EU:s arbete med att godkänna växtskyddsmedel i unionen. M-parlamentarikern Christofer Fjellner var en av de 66 som röstade nej.