Fler artiklar

Avfallsmål på plats

Avfallsmål på plats

AVFALL. EU-länderna ska återvinna 60 procent av sitt hushållsavfall år 2030. Överenskommelsen bedöms som en förnuftig kompromiss mellan hård och mjuk linje.

Jägare med funktionsnedsättning ska få jaga mer

KORTNYTT. Jägare med funktionsnedsättning ska få möjlighet att jaga fler arter, enligt ett förslag från näringsdepartementet.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi