Fler artiklar


"Satsa på de största reningsverken längs Östersjöns kust"

DEBATT. Att införa avancerad vattenrening på de största reningsverken i kustzonen kan minska utsläppen av läkemedel och andra problematiska ämnen. Det vore en välmotiverad satsning för att skydda Östersjön, skriver Emma Undeman, forskare vid Östersjöcentrum.

"Staten ska absolut inte vara turismoperatör"

DEBATT. Statens marker måste utnyttjas bättre för nya inkomster och jobb på landsbygden. Den statliga strategin bör vara att öppna områden, leder och besöksmål – men låta entreprenörerna bedriva den kommersiella verksamheten, skriver Leif Öster.

Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

DEBATT. Om producenter inte frivilligt vill bidra till ökad cirkularitet för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, behöver politiker och myndigheter gripa in och ställa krav, skriver Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete.