Fler artiklar


Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

Skanska: Effektbristen hindrar omställning till fossilfrihet

DEBATT. För att klara av en utbyggnad av Sverige och samtidigt uppnå ambitiösa klimatmål krävs en säkrad energiförsörjning. Det skulle underlättas genom att tillåta delning av el mellan fastigheter i lokala nät, skriver Skanskas vd Anders Danielsson.

Tågoperatörerna: Skärpt skuggpris på koldioxid i väntan på global skatt

Tågoperatörerna: Skärpt skuggpris på koldioxid i väntan på global skatt

DEBATT. Samhällsekonomiska analyser måste genomföras med skugg- eller kalkylvärden som speglar de faktiska riskerna. Moderniserade samhällsekonomiska modeller får sedan utvisa vilka infrastrukturprojekt och styrmedel som är rätt väg framåt, skriver Gustaf Engstrand från Tågoperatörerna.