Fler artiklar

Kåberger riktar hård kritik mot Skogsstyrelsen

Kåberger riktar hård kritik mot Skogsstyrelsen

FÖRVALTNING. Nyligen lämnade professor Tomas Kåberger sitt uppdrag som ledamot i Skogsstyrelsens styrelse. Månaden innan skrev han ett brev till hela styrelsen och riktade skarp kritik mot ledningens hantering av frågan om fjällnära skog.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Tolkningsstrid om miljökrav på vattenkraft

Tolkningsstrid om miljökrav på vattenkraft

VATTENKRAFT. Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag på särskilda miljökrav för den storskaliga vattenkraften, där miljönytta och samhällsnytta vägs mot varandra. Men kraftbolagen anser att förslaget strider mot energiöverenskommelsen.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Debatt:

Debatt: "Miljöaktivisterna har mycket att förklara"

DEBATT. Vi får inte ihop miljörörelsens ideal med vår verklighet. Det är hög tid att aktivisterna får stå till svars för sina förslag, skriver Robert Wedmo, vd Mark- och miljörådgivning, och Rickard Axdorff, grundare Naturbrukarna Sverige.