Gröna städer


"Regeringen måste inkludera sjöfarten i omställningen"

DEBATT. Regeringen gör omfattande satsningar på omställning till grönare transporter, men gör inte tillräckligt för att inkludera sjöfarten. Regeringen bör reformera Sjöfartsverket samt tillsätta en statlig utredning om hur vi kan få en mer hållbar sjöfart i Sverige, skriver Lars Eriksson, Gröna städer.