Svenska kyl och värmepumpföreningen


"Nya byggregler snedvrider konkurrensen mellan värmeslagen"

DEBATT. I sin iver att skapa teknikneutrala villkor har regeringen låtit sig förledas av starka intressen på värmemarknaden. Regeringen måste besinna sig och revidera förslagen till nya byggregler, skriver Per Jonasson, Svenska kyl-och värmepumpföreningen.

"Orimligt att ställa värmepumpar mot kolkraft"

DEBATT. Det är absurt att ställa hållbara värmepumpar mot gammal fossil kolkraft. Att flera svenska kraftaktörer inte i tid ställt om till en hållbar produktion är deras ansvar, skriver Svenska kyl- och värmepumpföreningens Per Jonasson med anledning av diskussionen om att regeringens skatteförslag skulle öka användningen av värmepumpar och leda till en akut kapacitetsbrist för elförsörjningen.