Norrskog


Norrskog: Skogsstyrelsen, storkapitalet och miljörörelsen blundar hårt

Norrskog: Skogsstyrelsen, storkapitalet och miljörörelsen blundar hårt

SLUTREPLIK. Göran Rune hävdar att Skogsstyrelsens registrering bara är ”information till skogsägaren”. Att denna information gör att den ekonomiska situationen försämras radikalt för både individer och bygder, låtsas han och myndigheten inte om, skriver Norrskogs ordförande Stig Högberg.

Norrskog: Skogsägare måste självklart få betalt

Norrskog: Skogsägare måste självklart få betalt

DEBATT. Skogsstyrelsens nya kriterier för nyckelbiotoper i nordvästra Sverige gör det nödvändigt att dra i handbromsen. All klassning av en nyckelbiotop bör kopplas till en prislapp, skriver Stig Högberg, ordförande för skogsägarföreningen Norrskog.

Skogsföretag:

Skogsföretag: "Hög tid för ny laserskanning av skogen"

DEBATT. Aktuella digitala data om skogen behövs för en växande bioekonomi. Därför måste staten i samverkan med näringslivet omgående påbörja en ny rikstäckande laserskanning av Sverige, skriver 14 företrädare för skogsnäringen.