Helcom


Lövin: ”Vi måste vända på logiken för bruket av haven”

Lövin: ”Vi måste vända på logiken för bruket av haven”

INTERVJU. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) vill arbeta för stoppa ”vilda västern” på världshaven. Men regeringen får kritik för att inte driva en linje för att faktiskt lösa problemet. De får dessutom kritik för de skyddsåtgärder man vill införa på hemmaplan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
 Debatt: Östersjöns tillstånd behöver nya innovativa åtgärder

Debatt: Östersjöns tillstånd behöver nya innovativa åtgärder

DEBATT. Den regionala samverkan har minskat belastningen på Östersjön betydligt, men samtidigt finns mycket kvar att göra. När förhandlingar gällande nya åtgärder tas upp nästa år behövs nya och innovativa förslag, skriver Helcoms sekretariat.