Lantbrukarnas riksförbund (LRF)


Debatt: Förödande att minska finansieringen av växtförädling

Debatt: Förödande att minska finansieringen av växtförädling

DEBATT. Lösningen på utmaningarna inom framtidens matproduktion finns inom växtförädling. Men en förutsättning är att forskningen får tillgång till de finansiella medel som regeringen utlovat, skriver LRF, Lantmännen och Sveriges stärkelseproducenter.