jakt

Jägare med funktionsnedsättning ska få jaga mer

KORTNYTT. Jägare med funktionsnedsättning ska få möjlighet att jaga fler arter, enligt ett förslag från näringsdepartementet.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Stark svensk acceptans för jakt

JAKT. Endast åtta procent av svenskarna är jaktmotståndare, enligt en undersökning som Svenska jägareförbundet har låtit göra.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi