Jakt


Jägarnas riksförbund:

Jägarnas riksförbund: "Nej till frilevande varg i Sverige"

DEBATT. Vi säger nej till frilevande varg i Sverige, men tills vi nått dit är varje minskning av antalet vargar viktig. Vi efterfrågar ett större engagemang från politiska partier för att uppnå det mål som en gång beslutades av riksdagen, skriver Jägarnas riksförbund. 

Naturvårdsverket vill koppla greppet på älgen

Naturvårdsverket vill koppla greppet på älgen

KORTNYTT. Naturvårdsverket vill koppla ett fastare grepp om älgförvaltningen. Det ska ske genom mer konkreta mål och årliga uppföljningar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Bågjakt vid vägskäl på Naturvårdsverket

Bågjakt vid vägskäl på Naturvårdsverket

DJURSKYDD. Naturvårdsverket överväger att utreda frågan om bågjakt en gång till. Det vore onödigt, enligt Svenska jägareförbundets Daniel Ligné som anser att det är hög tid att tillåta jakt med pil och båge.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"