Jakt


"Förslag om utökad skyddsjakt på varg kan strida mot EU-rätten"

DEBATT. I dag ska vargfrågan upp i riksdagen igen. Bland annat föreslås skyddsjakt på varg i hela revir. Förslaget bryter mot EU:s art- och habitatdirektiv och riskerar att allvarligt påverka den svenska vargstammens genetiska status. Det skriver Naturskyddsföreningen.

Länsstyrelse JO-anmäld efter helgbeslut om vargjakt

Länsstyrelse JO-anmäld efter helgbeslut om vargjakt

JO-ANMÄLAN. Länsstyrelsen i Norrbotten fattade ett beslut om skyddsjakt på varg sent en fredag. Svenska rovdjursföreningen vill att Justitieombudsmannen ska granska hur beslutet genomfördes.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
 Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

Jaktintressen laddar om inför ny strid om blyförbud

JAKT. Det är redan förbjudet med blyhagel i våtmarker i Sverige. Ändå sliter Svenska jägareförbundet hårt för att skjuta ner det förslag från EU-kommissionen som medlemsländerna ska ta ställning till i veckan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"