jakt


Naturvårdsverket vill koppla greppet på älgen

Naturvårdsverket vill koppla greppet på älgen

KORTNYTT. Naturvårdsverket vill koppla ett fastare grepp om älgförvaltningen. Det ska ske genom mer konkreta mål och årliga uppföljningar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Bågjakt vid vägskäl på Naturvårdsverket

Bågjakt vid vägskäl på Naturvårdsverket

DJURSKYDD. Naturvårdsverket överväger att utreda frågan om bågjakt en gång till. Det vore onödigt, enligt Svenska jägareförbundets Daniel Ligné som anser att det är hög tid att tillåta jakt med pil och båge.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
40 000 protesterar mot pilbågsjakt

40 000 protesterar mot pilbågsjakt

KORTNYTT. Djurens rätt har lämnat över 40 000 namnunderskrifter mot Naturvårdsverkets förslag att tillåta jakt med pil och båge.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"