Teknikföretagen


Teknikföretagen: Sverige behöver en plan för EU-miljarder

Teknikföretagen: Sverige behöver en plan för EU-miljarder

DEBATT. Det finns en oro för att de resurser som nu görs tillgängliga i syfte att ge industrin en skjuts in i framtiden ska försvinna ned i svarta hål: dyra och löst definierade projekt. Vi uppmanar politiken att spendera pengarna rätt, skriver Teknikföretagen.

Teknikföretagen: EU:s industripolitik avgörande för att klara klimathotet

Teknikföretagen: EU:s industripolitik avgörande för att klara klimathotet

DEBATT. Inom kort presenterar EU-kommissionen sin industristrategi. Därefter väntar förhandlingar om ett stort antal förslag som kan få långtgående inverkan på den svenska industrins konkurrenskraft. Detta kräver en tät dialog mellan svenska beslutsfattare och industrins företrädare, skriver Teknikföretagen.

"Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat"

DEBATT. Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som måste finnas med för att en godsstrategi ska bli framgångsrik, skriver nio representanter för Industrirådet.