Transportföretagen


Energigas Sverige: Bara att gasa på med biogasen

Energigas Sverige: Bara att gasa på med biogasen

REPLIK. Det finns inget som hindrar att Sverige skulle få förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielse av biogasen. Regeringen måste ansöka om det snarast, skriver Maria Malmkvist,
vd för Energigas Sverige.

Debatt: Fossilfria transporter kan tvingas bromsa in

Debatt: Fossilfria transporter kan tvingas bromsa in

DEBATT. Regeringen måste säkerställa att det svenska undantaget för beskattning av biodrivmedel förlängs efter 2020. Annars riskerar den svenska omställningen av transportsektorn att backa, skriver trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) tillsammans med Sveriges bussföretag och Transportföretagen.