Transportföretagen


Transportföretagen: Sverige behöver en elflygsstrategi

Transportföretagen: Sverige behöver en elflygsstrategi

DEBATT. Flygets utsläpp per passagerarkilometer har minskat med över 70 procent på 50 år. Men för att även de totala utsläppen ska minska krävs ökad användning av biobränsle och elektrifiering, skriver Transportföretagens Fredrik Kämpfe och Marcus Dahlsten.