GMO


Synen på GMO-odling splittrar S och MP

Synen på GMO-odling splittrar S och MP

EU-VAL. Frågan om det ska det vara tillåtet med odling av genmodifierade grödor i EU delar både partier och det svenska politiska landskapet. 106 EU-valskandidater är negativa, 147 positiva. S-kandidaterna är helt splittrade, och även i MP återfinns olika ståndpunkter.

EU-länderna ska tvingas ut på GMO-banan

EU. EU-kommissionen vill inte bli sittande med kontroversiella GMO-beslut i knäet och föreslår nya omröstningsregler. Men det löser inte de verkliga problemen kring genmodifierade grödor, anser både LRF och EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M).

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"