Hav


Mycket ovanligt om torskfiskestopp går igenom

Mycket ovanligt om torskfiskestopp går igenom

ÖSTERSJÖN. För att rädda torsken i östra Östersjön vill den svenska regeringen se ett nödfiskestopp. Det är en nödåtgärd som kräver ett avancerat internationellt politiskt förhandlingsspel och som vore historisk om den gick igenom.

Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

HOTADE ARTER. Frågan om det svenska ålfisket har nått vägs ände, enligt Länsstyrelsen i Skåne som nu kräver ett effektivt fiskestopp och att regeringen samtidigt gör sig redo att lösa in ålfiskelicenserna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
De två fiskefrågorna som delar partierna

De två fiskefrågorna som delar partierna

FISKE. Frågan om det bör införas ett förbud mot ålfiske och bottentrålning splittrar det svenska politiska landskapet, men det finns generellt en bred uppbackning bakom flera fiskepolitiska förslag.