Hav

Havsmyndigheten vill skrota fler båtar

KORTNYTT. Genom att erbjuda billigare skrotning hoppas Havs- och vattenmyndigheten att öka intresset för att ta om hand övergivna och uttjänta fritidsbåtar.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
C-förslag om utsläppshandel kan möta flera problem

C-förslag om utsläppshandel kan möta flera problem

ÖSTERSJÖN. Centerpartiets förslag för att dra ner på utsläppen av näringsämnen till innanhavet anses svårt att genomföra. Men talespersonen Kristina Yngwe anser att allvaret kräver nya metoder för att råda bot på problemen.