Hav


Nästan ingen nöjd med strandskyddsförslag

Nästan ingen nöjd med strandskyddsförslag

LANDSBYGD. Är det en halvmesyr, förenkling eller en urholkning av strandskyddet som föreslagits av Naturvårdsverket? Meningarna går isär när remissinstanserna får säga sitt.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Delade uppfattningar om dansksvensk sandundersökning

Delade uppfattningar om dansksvensk sandundersökning

GRANNSAMVERKAN. Danska och svenska myndigheter beställde tillsammans en undersökning av sandsugningens konsekvenser i Öresund. Men på olika sidor om sundet läser man rapporten på olika sätt.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi