Hav


V: Självklart måste en flytt av trålgränsen gälla alla

V: Självklart måste en flytt av trålgränsen gälla alla

SLUTREPLIK. Socialdemokraterna var en av de pådrivande krafterna till att Vänsterpartiets utskottsinitiativ om fiskefrågor inte gick igenom. Någon gång måste vi börja gå från ord till handling, skriver Elin Segerlind (V).

Slutreplik om fiskestopp: S kan inte bära flera hattar samtidigt

Slutreplik om fiskestopp: S kan inte bära flera hattar samtidigt

SLUTREPLIK. Sillfiskestoppet gäller sedan den 1 maj, vilket gör Socialdemokraternas försäkran om beredning i regeringen så sorglig. Regeringens passiva livsmedelspolitik räcker inte till för de kustsamhällen som drabbas, skriver Magnus Oscarsson (KD).

S-ledamöter: Samråd och vetenskap behövs för att flytta trålgränsen

S-ledamöter: Samråd och vetenskap behövs för att flytta trålgränsen

REPLIK. Ett ensidigt nationellt beslut om att flytta ut trålgränsen, som förespråkas av Elin Segerlind (V), innebär i praktiken ett förbud för den svenska pelagiska flottan. Andra länder kan då fortsatt bedriva trålfiske i Stockholms skärgård, skriver Hanna Westerén och Markus Selin (S).