Hav


"Värna en kunskapsbaserad havspolitik i vårbudgeten"

DEBATT. M+KD-budgetens nedskärningar i anslagen till miljöövervakningen är ett potentiellt dråpslag mot Sveriges förmåga att bedriva en klok och kostnadseffektiv havspolitik. I vårbudgeten bör anslagen minst återställas till tidigare nivåer, skriver sex forskare vid Umeås och Stockholms universitet.

"Det måste till betydligt mer i frågan om övergödning"

SLUTREPLIK. Handelsgödselanvändningen handlar inte bara om övergödsling eller inte, utan också om hur man kan styra mot en attitydförändring och ökad förståelse för handelsgödsel som en hållbarhetsfråga, skriver Östersjöexpert Lennart Gladh och jordbruksexpert Jan Wärnbäck i en replik till LRF:s Markus Hoffman.

Nästan ingen nöjd med strandskyddsförslag

Nästan ingen nöjd med strandskyddsförslag

LANDSBYGD. Är det en halvmesyr, förenkling eller en urholkning av strandskyddet som föreslagits av Naturvårdsverket? Meningarna går isär när remissinstanserna får säga sitt.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"