Hav


Delade uppfattningar om dansksvensk sandundersökning

Delade uppfattningar om dansksvensk sandundersökning

GRANNSAMVERKAN. Danska och svenska myndigheter beställde tillsammans en undersökning av sandsugningens konsekvenser i Öresund. Men på olika sidor om sundet läser man rapporten på olika sätt.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Havsmyndigheten vill skrota fler båtar

KORTNYTT. Genom att erbjuda billigare skrotning hoppas Havs- och vattenmyndigheten att öka intresset för att ta om hand övergivna och uttjänta fritidsbåtar.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi