Hav

EU-kommissionen jagar engångsplasten

EU-kommissionen jagar engångsplasten

NEDSKRÄPNING. Ett tiotal produkter ska fasas ut, förbjudas eller få ökade återvinningskrav på sig. Det föreslår EU-kommissionens i sin plaststrategi.

Ålfiske stoppas med nya EU-regler

KORTNYTT. Förbud för fiske efter ål i svenska kustområden införs mellan 1 november 2018 och 31 januari 2019, meddelar Havs- och vattenmyndigheten. 

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

C: Fasa ut engångsartiklar i plast

KORTNYTT. Engångsartiklar i plast ska fasas ut för att minska nedskräpning, föreslår Centerpartiet. 

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi