Hav


Miljömålsberedningens havsförslag skickas på remiss

Miljömålsberedningens havsförslag skickas på remiss

BESLUTSKEDJA. Nu väljer regeringen att skicka Miljömålsberedningens digra betänkande "Havet och människan" på remiss. Remissvaren ska ha kommit in senast den 23 maj 2021.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"