Hav


Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

Länsstyrelsen i Skåne vänder om ålfisket

HOTADE ARTER. Frågan om det svenska ålfisket har nått vägs ände, enligt Länsstyrelsen i Skåne som nu kräver ett effektivt fiskestopp och att regeringen samtidigt gör sig redo att lösa in ålfiskelicenserna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
De två fiskefrågorna som delar partierna

De två fiskefrågorna som delar partierna

FISKE. Frågan om det bör införas ett förbud mot ålfiske och bottentrålning splittrar det svenska politiska landskapet, men det finns generellt en bred uppbackning bakom flera fiskepolitiska förslag.

Få kandidater till parlamentet nappar på fisket

Få kandidater till parlamentet nappar på fisket

EU-VAL. Endast två av 213 svenska kandidater till Europaparlamentet prioriterar fiskeriutskottet överst på önskelistan. Miljöpartiet kan tappa ledarrollen i utskottet efter valet.