Naturskydd


Nästan ingen nöjd med strandskyddsförslag

Nästan ingen nöjd med strandskyddsförslag

LANDSBYGD. Är det en halvmesyr, förenkling eller en urholkning av strandskyddet som föreslagits av Naturvårdsverket? Meningarna går isär när remissinstanserna får säga sitt.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Polska regering söker kompromiss efter skogsdom

Polska regering söker kompromiss efter skogsdom

NATURVÅRD. Den polska regeringens beslut att tredubbla avverkningen i den Unesco-skyddade Białowieżaskogen var olagligt. Det har den högsta domstolen i unionen slagit fast.

Skog: Lantbrukare bör börja ställa om

Skog: Lantbrukare bör börja ställa om

VÄXTSKYDDSMEDEL. EU-kommissionens omarbetade förslag på fem års förlängning fick uppbackning av medlemsländerna i sista stund. Miljöminister Karolina Skog (MP) uppmanar dock lantbrukare att börja ställa om.