Naturskydd

Skog: Lantbrukare bör börja ställa om

Skog: Lantbrukare bör börja ställa om

VÄXTSKYDDSMEDEL. EU-kommissionens omarbetade förslag på fem års förlängning fick uppbackning av medlemsländerna i sista stund. Miljöminister Karolina Skog (MP) uppmanar dock lantbrukare att börja ställa om.

Skogsstyrelsens beslut oroar myndigheter

Skogsstyrelsens beslut oroar myndigheter

NATURSKYDD. Vare sig Naturvårdsverket eller länsstyrelsen var förberedda på att Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. "Vi försöker samla oss och få kläm på vad den här pausen innebär", säger Claes Svedlindh på Naturvårdsverket.

M gör KU-anmälan om naturskydd på Gotland

NATURSKYDD. Regeringens anmälde nya Natura 2000-områden på Gotland samtidigt som en rättsprocess pågick. Riksdagsledamot Jesper Skalberg Karlsson (M) vill att konstitutionsutskottet granskar statsrådet Per Bolunds agerande.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi