Naturskydd

Polska regering söker kompromiss efter skogsdom

Polska regering söker kompromiss efter skogsdom

NATURVÅRD. Den polska regeringens beslut att tredubbla avverkningen i den Unesco-skyddade Białowieżaskogen var olagligt. Det har den högsta domstolen i unionen slagit fast.

Skog: Lantbrukare bör börja ställa om

Skog: Lantbrukare bör börja ställa om

VÄXTSKYDDSMEDEL. EU-kommissionens omarbetade förslag på fem års förlängning fick uppbackning av medlemsländerna i sista stund. Miljöminister Karolina Skog (MP) uppmanar dock lantbrukare att börja ställa om.

Skogsstyrelsens beslut oroar myndigheter

Skogsstyrelsens beslut oroar myndigheter

NATURSKYDD. Vare sig Naturvårdsverket eller länsstyrelsen var förberedda på att Skogsstyrelsens beslut att pausa inventeringarna av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. "Vi försöker samla oss och få kläm på vad den här pausen innebär", säger Claes Svedlindh på Naturvårdsverket.