Naturskydd


Debatt: Stoppa avverkningar i skyddade områden

Debatt: Stoppa avverkningar i skyddade områden

DEBATT. Det är oacceptabelt att omfattande avverkningar för närvarande tillåts av regeringen, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna som bekämpningsåtgärd av granbarkborrar i nyckelbiotoper och värdekärnor, skriver 23 miljöorganisationer.