Naturskydd


Replik: En ny skogspolitik måste utgå från landsbygden

Replik: En ny skogspolitik måste utgå från landsbygden

REPLIK. En bättre användning av skogsavdraget vore om samhället anger vad vi skogsägare ska leverera för tjänster och att avdraget baseras på denna leverans. Så skapar vi en levande landsbygd samtidigt som produktions- och miljömål gynnas, skriver Leif Öster.

Debatt: Utveckla biologisk mångfald i staden

Debatt: Utveckla biologisk mångfald i staden

DEBATT. När vi planerar för en hållbar framtid bör vi lägga uppdelningen mellan stad och natur bakom oss. Vi kan skapa gröna miljöer som gynnar biologisk mångfald, klimatet och vårt välbefinnande, skriver Mattias Goldmann och Marika Karras, Sweco.

"Replikerna andas stor skepticism mot EU-målen"

SLUTREPLIK. Om Sverige vill vara med och bidra till målen i EU:s strategi Farm to fork, då krävs åtgärder som går bortom dem som används i dag. Det är uppenbart. Det skriver Jan Wärnbäck och Lennart Gladh.