Skog

Ingen skogsproposition planerad under våren

Ingen skogsproposition planerad under våren

PROPOSITIONER. Något nationellt skogsprogram finns inte med på listan över de propositioner som regeringen planerar att lämna till riksdagen under våren. Centerpartiets Kristina Yngwe säger att det är en besvikelse, men relativt väntat med tanke på regeringens interna problem med skogsfrågorna.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Skogsnäringen vill dubbla skogsforskning

KORT NYTT. Från fyra till åtta miljarder kronor. Ska Sverige klara övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi krävs att medlen till skoglig forskning dubbleras, enligt Skogsindustrierna.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Statlig skogsbruk ska inspirera andra

KORTNYTT. Statligt skogsbruk ska vara en förebild, enligt regeringen. Därför får Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk i uppdrag att utveckla hyggesfritt skogsbruk.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi