Skog


Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

Stärkta Århusregler oroar skogsnäringen

PRÖVNINGSRÄTT. Miljöorganisationernas rätt till insyn och prövning av ärenden föreslås stärkas genom nya gemensamma EU-regler. Men företrädare för skogsnäringen vill att förslagen stoppas tillbaka i skrivbordslådan.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"