Skog


Omstritt förslag ökar risk för våld mot skogstjänstemän

Omstritt förslag ökar risk för våld mot skogstjänstemän

NYCKELBIOTOPER. Om Skogsstyrelsen upphör att registrera nyckelbiotoper kommer med stor sannolikhet risken för våld och hot om våld mot de anställda att öka under övergångsperioden. Det framgår av myndighetens egen riskvärdering.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Stora konsekvenser för Skogsstyrelsens legitimitet"

DEBATT. Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper innebär en rejäl inbromsning i naturvårdsarbetet, i en tid när det i stället behöver trappas upp. Det skriver Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen. 

"Låsningarna i skogspolitiken leder till ett icke hållbart skogsbruk"

SLUTREPLIK. Vi delar WWF:s synpunkt att skogspolitiken ska utgå ifrån ekosystemens gränser, men vi anser också att det är av yttersta vikt att utveckla ett koncept för hållbart skogsbruk baserat på ett differentierat skogsbruk, skriver Nippe Hylander, Staffan Laestadius och Sten B Nilsson.