Skog


"Bioekonomin kräver smartare nyttjande av skogen"

DEBATT. Vi kan inte bedriva en skogspolitik där industrins virkesförsörjning är överordnad övriga samhällsintressen. Att försöka lösa den komplexa frågan om skogens hållbarhet med enkla lösningar kommer bara att leda till ökad polarisering, skriver Nippe Hylander och Sten B Nilsson.

Till slut – tummen upp i EU för svensk avverkningslinje

Till slut – tummen upp i EU för svensk avverkningslinje

LULUCF. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som sätter klimatramarna för det framtida skogsbruket. Den svenska planen har fått grönt ljus, men på andra håll i Europa hörs missnöjda tongångar.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar

Mellanskog: Skogsstyrelsens gd försöker flytta fokus från sitt ansvar

SLUTREPLIK. För att skogsägare ska vara säkra på att fritt få bruka sin skog måste de säkerställa att inga naturvärden utvecklas. Det är en kontraproduktiv situation. När staten hindrar skogsägare från att bruka sin skog är det rimligt att staten även erbjuder full ersättning, skriver tre representanter från Mellanskog.