Skog


Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

Århustopp avfärdar kritik från skogsintressen

INSYN. Miljörättsprofessorn Jonas Ebbesson håller inte med om att Århuskonventionen överimplementeras i EU och dess medlemsländer.
– Vi granskar parternas efterlevnad och rapporterar våra slutsatser och rekommendation till partsmötet, och vi får godkänt av parterna, svarar ordföranden i efterlevnadskommittén.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi" 1
Replik: En ny skogspolitik måste utgå från landsbygden

Replik: En ny skogspolitik måste utgå från landsbygden

REPLIK. En bättre användning av skogsavdraget vore om samhället anger vad vi skogsägare ska leverera för tjänster och att avdraget baseras på denna leverans. Så skapar vi en levande landsbygd samtidigt som produktions- och miljömål gynnas, skriver Leif Öster.