Skog


"Dags att uppdatera begreppet hållbart skogsbruk"

DEBATT. Skogsnäringen, politikerna och det nationella skogsprogrammet måste gå tillbaka till ritbordet vad gäller hållbarhetskonceptet. Annars kommer vi aldrig att komma fram med ett acceptabelt uthålligt skogsbruk, skriver professor Sten B Nilsson.

LRF: Måste bli lätt för konsumenterna att välja rätt mat

LRF: Måste bli lätt för konsumenterna att välja rätt mat

DEBATT. Sveriges gröna näringar tar nu fram en klimat- och hållbarhetsstrategi för att tydliggöra vad vi kan göra för att klara framtidsutmaningarna, skriver Jens Berggren, hållbarhetsexpert på Lantbrukarnas riksförbund.