Skog


Sveaskog: Sverige underkändes inte alls

Sveaskog: Sverige underkändes inte alls

LULUCF. Det råder delade meningar om hur EU:s expertgruppsuttalande till den svenska skogsplanen i klimatarbetet ska tolkas. Statliga Sveaskogs skogspolitiska chef köper inte påståendena om att planen underkänts.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Svensk skogsklimatlinje sågas på EU-nivå

Svensk skogsklimatlinje sågas på EU-nivå

LULUCF. Planen för hur tillväxten i svensk skog ska bokföras på klimatkontot framöver får inte gehör hos EU-expertisen. Meningarna går isär om kritiken ska leda till någon förändring.