Vattenkraft

Tolkningsstrid om miljökrav på vattenkraft

Tolkningsstrid om miljökrav på vattenkraft

VATTENKRAFT. Vattenmyndigheterna har tagit fram ett förslag på särskilda miljökrav för den storskaliga vattenkraften, där miljönytta och samhällsnytta vägs mot varandra. Men kraftbolagen anser att förslaget strider mot energiöverenskommelsen.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

"Uppgörelse om vattenkraft misstag av MP"

VATTENKRAFT. Vattenkraftsuppgörelsen var ett misstag av MP, enligt Älvräddarnas Christer Borg som anser att partiet har underskattat sportfiskarnas engagemang i vattenkraftsfrågan. "De tror att sportfiskarna är ofarligare än skogsmullarna." säger han.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Vattentvist mellan EU och Sverige skruvas åt

KORT NYTT. Sverige följer fortfarande inte EU:s ramdirektiv för vatten. Det anser EU-kommissionen som ger Sverige två månader på sig – sen hotar domstol

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi