Vattenkraft


Älvräddarna överklagar regeringens vattenkraftsplan

Älvräddarna överklagar regeringens vattenkraftsplan

ÖVERKLAGAN. Den nationella planen för överprövning av vattenkraften står i direkt strid med EU-rätten. Det anser Älvräddarnas samorganisation som har överklagat regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"