Solenergi


Svensk solenergi: Avbryt regeringens artificiella stopp på marknaden

Svensk solenergi: Avbryt regeringens artificiella stopp på marknaden

DEBATT. Många företag i solcellsbranschen klarar inte ett tvärstopp på marknaden i sex månader. Regeringen måste bland annat besluta att privatpersoner får grönt avdrag 2021 för installationer som betalades 2020, skriver Anna Werner, Svensk solenergi.

Debatt: Vårda solelsboomen – ge besked om investeringsstödet

Debatt: Vårda solelsboomen – ge besked om investeringsstödet

DEBATT. I maj kom regeringen med ett efterlängtat förslag till grönt avdrag för villaägare som säkrar en fortsatt snabb utbyggnad av solel på villataken. Men det saknas en plan för alla andra tak. Företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk och kommuner behöver också besked om framtiden, skriver Solelkommissionen. 

C: Tekniken har sprungit ifrån politiken

C: Tekniken har sprungit ifrån politiken

DEBATT. Det finns ett stort behov av en översyn av energisektorns beskattning. Bland annat borde det finnas en större flexibilitet kring energiskatterna, skriver Rickard Nordin (C).