Solenergi


"Energiföretagen måste börja se saker som de är"

SLUTREPLIK. Energiföretagens medlemmar åtnjuter skattebefrielse för egenkonsumtion av el som används i produktionsanläggningar. Det rimmar illa att de samtidigt kräver att fastighetsägare inte ska få göra det, skriver Fastighetsägarna Sverige.

Debatt: Inför skattereduktion för dem som gör el tillsammans

Debatt: Inför skattereduktion för dem som gör el tillsammans

DEBATT. Regeringen måste skapa lika villkor för alla som vill producera sol- och vindel. I nästa budgetproposition borde en skattereduktion för andelsägd el till privatpersoner vara med. Det skriver nätverket Solovindandelsföreningarna.