Solenergi


Solelkommissionen: Gammalt regelverk hindrar förnybart elsystem

Solelkommissionen: Gammalt regelverk hindrar förnybart elsystem

DEBATT. Vi vill bygga mer solceller, men för att kunna göra det fullt ut behöver vi ett regelverk som är anpassat till solel. Till hösten hoppas vi därför att energiminister Anders Ygeman (S) öppnar upp för solel på de allra bästa taken, skriver nätverket Solelkommissionen.

Regeringen förenklar för solenergi

KORTNYTT. Regeringen vill underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion och lämnar förslag på att ta bort kravet på bygglov för solcellspaneler och solfångare. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

MP-ledamot vill ha mer sol och mindre rök i riksdagen

ENERGI. Jan Lindholm (MP) föreslår att riksdagens tak förses med modern solenergiteknik. När solen kommer in vill han passa på att mota bort röken. 

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"