Vindkraft


Gd:

Gd: "Förnybart elsystem kräver samlat grepp"

INTERVJU. Ska Sverige klara målet om ett 100 procent förnybart elsystem måste insatserna inte bara förstärkas, utan också samlas, enligt Energimyndigheten. "Vi kan inte prata vind där, sol där och vatten där, utan vi måste få ihop det" säger generaldirektör Robert Andrén.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"