Vindkraft


Så vill partierna se snabbare miljöprövning

Så vill partierna se snabbare miljöprövning

OMSTART. En samlad myndighetsröst, ett grönt spår med lägre miljöprövningskrav och mål om halverade tillståndsprocesser. Det är några av frågorna som diskuteras när riktlinjerna dras upp för hur miljötillståndsprövningen nu ska ses över – igen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Energimålsmissar smolkar klimatmålsarbete

Energimålsmissar smolkar klimatmålsarbete

KLIMAT. Samtidigt som trycket ökar på att höja EU:s globala utsläppsåtagande i FN:s klimatarbete presenteras nedslående data över insatserna för att nå de egna 2020-målen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi" 2