Vindkraft

"Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftsvetot"

DEBATT. Svensk vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister, skriver Jan Hedman, Henrik Wachtmeister och Per Fahlén.

Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot

Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot

INFLYTANDE. Kommunernas möjlighet att säga nej till vindkraftsetableringar bör tas bort, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Ett förslag som möts av blandade reaktioner.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi 1