Vindkraft

"Miljardflöden till landsbygden – något att lita på?"

DEBATT. Det är inte värt att offra hembygdens natur till förmån för gigantiska vindkraftsparker och tvivelaktiga löften om miljardvinster. Det skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Svenskt Landskapsskydd, som vill ha kvar det kommunala vindkraftsvetot.

"Försvarsmakten måste förbereda sig på mer vindkraft"

DEBATT. Försvarsmaktens beslut om utökade restriktionsområden motverkar hela den förnybara energiomställningen, skriver Svensk vindenergis vd Charlotte Unger Larson som uppmanar Försvarsmakten att tänka om och börja sikta framåt.

"Bristfällig statistik om det kommunala vindkraftsvetot"

DEBATT. Svensk vindenergi anser att det finns ett stort stöd för att ta bort det kommunala vindkraftsvetot. Men intresseorganisationens sammanställning av remissvaren har flera brister, skriver Jan Hedman, Henrik Wachtmeister och Per Fahlén.