Kärnkraft


M:

M: "Regeringens klimatpolitik är globalt ansvarslös"

DEBATT. De rödgröna för en klimatpolitik som är både ineffektiv och ansvarslös. Det är exempelvis helt ologiskt att avveckla koldioxidfri kärnkraft som hade kunnat utgöra en långsiktig grund för Europas klimatansträngningar, skriver Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M).

Kärnavfallsrådets inspel ger råd om osäkerheterna

Kärnavfallsrådets inspel ger råd om osäkerheterna

FÖRVARING. Det oberoende tvärvetenskapliga rådet pekar på flera osäkerheter och etiska konflikter inför att regeringen ska fatta beslut om vad som ska hända med kärnavfallet.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Kärnkraftsbolagen ska betala ett öre mer

STRÅLSÄKERHET. Kärnkraftsbolagens avgifter till Kärnavfallsfonden höjs ett öre per producerad kilowattimme.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi