Kärnkraft


"Riv politiska hinder som försvårar för kärnkraften"

SLUTREPLIK. När spelreglerna är jämförbara kommer marknaden att välja en kombination av kraftslag som ger oss säkra leveranser av fossilfri el. Kanske bygger marknaden då kärnkraft, kanske inte, skriver Joar Forssell (L).

 Forssell (L): C och MP drömmer sig bort medan klimatet står i brand

Forssell (L): C och MP drömmer sig bort medan klimatet står i brand

DEBATT. Marknadskrafterna måste få styra vilken fossilfri el som produceras och säljs. Men dogmatiska politiker har inte förhållit sig teknikneutralt utan i stället försökt manipulera marknaden. Elkrisen är en konsekvens av detta, skriver Joar Forssell (L).