Kärnkraft


SD: Tillsätt en ny energikommission och utveckla kärnkraften

SD: Tillsätt en ny energikommission och utveckla kärnkraften

DEBATT. Sverige borde upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft, driftssäkerhet och minimera beroendet av fossila kraftkällor. Detta kan ske genom bevarande och utveckling av kärnkraft, skriver Mattias Bäckström Johansson (SD).