Affärsverket svenska kraftnät


Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen

Svenskt näringsliv: Elhaveriet är ett hot mot klimatmålen

DEBATT. Det är dags för politiken att ta elförsörjningsfrågan på allvar. Sätt ett mål för leveranssäkerhet, trygga elförsörjningen vi har och se till att skyndsamt bygga ut överföringsförbindelserna. Det skriver Lina Håkansdotter, Svenskt näringsliv.

Mindre marginaler när elbehovet är som störst

KRAFTBALANS. Marginalerna i kraftsystemet krymper allt mer de stunder när elbehovet är som störst. Det framgår av en rapport som Svenska kraftnät har lämnat till regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"