Strålskydd


Efter ett års vila – kärnkraftszoner ut på remiss

STRÅLSÄKERHET. För ett år sedan föreslog Strålsäkerhetsmyndigheten nya beredskapszoner runt landets kärnkraftverk. Nu har miljö- och energidepartementet skickat ut förslaget på remiss.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Kärnavfallsrådet går in i ny fas

KORTNYTT. Kärnavfallsrådet får en ny lugnare arbetslunk, enligt beslut från regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"