Strålskydd


Arbetet med rysk kärnsäkerhet ska halveras

Arbetet med rysk kärnsäkerhet ska halveras

BUDGETEN. Förtroende, relationer och långsiktighet är tre grundbultar i det svenska kärnsäkerhetssamarbetet med Ryssland, enligt Strålskyddsmyndigheten. Men i nästa års budget försvinner plötsligt en tredjedel av anslaget, för att året därpå halveras.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

Efter ett års vila – kärnkraftszoner ut på remiss

STRÅLSÄKERHET. För ett år sedan föreslog Strålsäkerhetsmyndigheten nya beredskapszoner runt landets kärnkraftverk. Nu har miljö- och energidepartementet skickat ut förslaget på remiss.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"