Biologisk mångfald

Hav pekar ut klimatskyddsrum i Östersjön

KORT NYTT. När klimatförändringarna påverkar Östersjön finns det havsområden som är extra viktiga att skydda, enligt en rapport från Havs- och vattenmyndigheten som pekar ut exempel på så kallade klimatrefugier.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

Skogsuppdrag har fastnat mellan departementen

NYCKELBIOTOPER. Regeringen klarade inte av att leverera uppdraget om den nationella skogsinventeringen till Skogsstyrelsen före jul. I väntan på detaljerna får Skogsstyrelsen klara sig på egen hand.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Energibolag:

Energibolag: "Viktigt att genomföra effektiva åtgärder för ålen"

DEBATT. Vi instämmer i att läget för ålbeståndet är allvarligt. Det är därför vi ökar våra kunskaper om ålen och genomför effektiva åtgärder för artens bevarande, skriver sju representanter för vattenkraften i en replik till Älvräddarnas Christer Borg och Ingemar Alenäs.