Biologisk mångfald


Nytt försök till miljöinriktning i rådet för försenad Cap

Nytt försök till miljöinriktning i rådet för försenad Cap

JORDBRUK. Finska ordförandeskapet hoppas att en gemensam nivå för miljö- och klimatåtgärder ska vara nyckeln för att få ministrarna att enas. Men andra hoppas på ett nytt förslag från kommissionen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"