Biologisk mångfald

Replik:

Replik: "En konstruktiv dialog är nödvändig"

DEBATT. Vi ställer oss lite undrande till Fortums kritik när det gäller de förslag till ändringar av föreskriften rörande statusklassning och normsättning som just har varit ute på remiss, skriver Havs- och vattenmyndighetens Björn Sjöberg i en replik till Fortums Jens Bjöörn.

"Fortum försöka vända upp och ner på begreppen"

DEBATT. Begreppet biologisk mångfald och bevarandet av den är ett reellt hot mot vattenkraftbolagens verksamheter. När Toni Kekkinen på Fortum vill omdefiniera begreppet biologisk mångfald handlar det alltså knappast om ett nyvaknat miljöintresse, skriver Älvräddarnas Christer Borg i en replik.

"Biologisk mångfald är mer än bara lax och öring"

DEBATT. Termen biologisk mångfald måste redas ut. Vi behöver etablera vilka parametrar som skall bedömas för att överhuvudtaget kunna främja den, skriver Toni Kekkinen, chef för vattenkraften på Fortum Sverige.