Biologisk mångfald


Bolagen tänker inte ge upp om Ojnareskogen

KORTNYTT. Mark- och miljööverdomstolen säger nej till Nordkalks och SMA Minerals stenbrytning i Ojnareskogen i Bunge på Norrra Gotland, ett besked som fick bolagen att gnissla tänder och miljörörelsen att jubla.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Replik:

Replik: "En konstruktiv dialog är nödvändig"

DEBATT. Vi ställer oss lite undrande till Fortums kritik när det gäller de förslag till ändringar av föreskriften rörande statusklassning och normsättning som just har varit ute på remiss, skriver Havs- och vattenmyndighetens Björn Sjöberg i en replik till Fortums Jens Bjöörn.

"Fortum försöka vända upp och ner på begreppen"

DEBATT. Begreppet biologisk mångfald och bevarandet av den är ett reellt hot mot vattenkraftbolagens verksamheter. När Toni Kekkinen på Fortum vill omdefiniera begreppet biologisk mångfald handlar det alltså knappast om ett nyvaknat miljöintresse, skriver Älvräddarnas Christer Borg i en replik.