Biologisk mångfald

Mycket oklart trots nya eko-regler på plats

Mycket oklart trots nya eko-regler på plats

JORDBRUK. Bu eller bä? Mycket återstår innan det går att säga hur den nya EU-förordningen påverkar svenska ekobranschen. Men hos branschorganisationen Krav är mottagandet skeptiskt.

Forskare:

Forskare: "Ny farled för lyxkryssare vore vettlöst"

DEBATT. Trafikverkets och Sjöfartsverkets förslag om en ny farled för lyxkryssare genom Stockholms skärgård är miljömässigt vettlöst. Projektet Horsstensleden bör begravas och glömmas bort för gott, skriver nio marina forskare.

"När kan regeringen ge svar om uthålligt skogsbruk?"

DEBATT. Regeringen vill förverkliga FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030, men saknar fortfarande en beskrivning av vad som är ett hållbart nyttjande av skogen. Det skriver Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl som instämmer i professor Sten Nilssons hårda kritik mot regeringens hantering av skogsprogrammet.