Kemikalier


Sen remissrunda för MP-löfte om skatt på avfallsförbränning

KORTNYTT. Utredaren avrådde från att införa en skatt på förbränning av avfall, men regeringen har ändå valt att skicka ut förslaget på remiss – ett förslag som också är ett av Miljöpartiets vallöften.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Fjellner: Vi måste lita på EU:s expertmyndigheter 

Fjellner: Vi måste lita på EU:s expertmyndigheter 

REPLIK. Jytte Gutelands vetenskapsförnekande hållning går emot den överenskomna lagstiftningen i EU och är problematisk för demokratin, skriver Christofer Fjellner (M), europaparlamentariker.