Kemikalier


Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

OZONSKADANDE. Äldre kylanläggningar med miljö-och klimatskadliga ämnen riskerar att orsaka omfattande utsläpp vid avfallshanteringen i bland annat Sverige, enligt flera europeiska miljöorganisationer. Ansvariga El-kretsen säger att man nu har skärpt kraven.

Sen remissrunda för MP-löfte om skatt på avfallsförbränning

KORTNYTT. Utredaren avrådde från att införa en skatt på förbränning av avfall, men regeringen har ändå valt att skicka ut förslaget på remiss – ett förslag som också är ett av Miljöpartiets vallöften.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi