Kemikalier


"Sveriges lantbrukare gödslar inte med för mycket kväve"

REPLIK. Det är bra att frågan om användningen reaktivt kväve fortsätter vara i fokus men för landet som helhet finns ingen överdosering under ett normalt väderår, skriver LRF:s expert Markus Hoffman i en replik till Lennart Gladh och Jan Wärnbäck.

Fjellner: Därför är glyfosatrapporten orimlig

Fjellner: Därför är glyfosatrapporten orimlig

VÄXTSKYDD. En bred majoritet av 526 parlamentariker antog på onsdagen specialutskottets granskning av EU:s arbete med att godkänna växtskyddsmedel i unionen. M-parlamentarikern Christofer Fjellner var en av de 66 som röstade nej.

Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

OZONSKADANDE. Äldre kylanläggningar med miljö-och klimatskadliga ämnen riskerar att orsaka omfattande utsläpp vid avfallshanteringen i bland annat Sverige, enligt flera europeiska miljöorganisationer. Ansvariga El-kretsen säger att man nu har skärpt kraven.