Kemikalier

EU-utskott ska leta intressekonflikter kring glyfosat

KORTNYTT. Ett nytt utskott i EU-parlamentet ska syna EU:s process för godkännande av bekämpningsmedel i sömmarna. Utskottet tillsätts efter den kontroversiella förlängningen av godkännandet för glyfosat, det aktiva ämnet i bekämpningsmedlet Roundup.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi