Kemikalier


Hallå där Jenny Ivarsson – när förbjuds fluorvallorna?

Hallå där Jenny Ivarsson – när förbjuds fluorvallorna?

HALLÅ DÄR. I väntan på ett förbud mot fluorvalla bör skidåkarna sluta valla helt och hållet, anser skidskytteexperten Björn Ferry. Kemikalieinspektionens Jenny Ivarsson reder ut hur de farliga fluorvallorna kan försvinna för gott.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"

"Olikheterna i myndighetsutövningen är förvånansvärt stora"

DEBATT. Vår granskning av regeltillämpning på kommunal nivå visar att det kan vara 35 gånger så dyrt att driva biltvätt i ”fel” kommun. Det finns behov av samordning mellan kommuner i deras myndighetsutövning, skriver Näringslivets regelnämnd.