Kemikalier


Frivillig öppenhet ska minska risken för ny glyfosatstrid

Frivillig öppenhet ska minska risken för ny glyfosatstrid

ROUNDUP. Fyra europeiska myndigheter ska lägga grunden för bedömningen om det omstridda bekämpningsmedlet glyfosat fortsatt ska få säljas på den europeiska marknaden. Förra veckan damp underlaget från tillverkarna ner på Kemikalieinspektionens bord.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Medlemsländer tar till oväntat grepp i europeisk kemikaliestrid

Medlemsländer tar till oväntat grepp i europeisk kemikaliestrid

UTSPEL. Sverige och fyra andra medlemsländer har tröttnat på att Bryssel drar fötterna efter sig i arbetet med att reglera hormonstörande ämnen. Nu tar de fem regeringarna saken i egna händer för att försöka sätta press på EU-kommissionen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Högt spel i EU om framtidens biologiska mångfald

Högt spel i EU om framtidens biologiska mångfald

INSPEL. Striden om vad som ska anses vara strikt skydd pekas ut som den stora utmaningen i förhandlingarna som följer av EU:s strategi för biodiversitet. Men EU-kommissionens läckta utkast bjuder också på flera andra potentiellt kontroversiella initiativ.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"