Luft

”Vagt” förslag till kilometerskatt får mixat mottagande

”Vagt” förslag till kilometerskatt får mixat mottagande

TRANSPORTMÅL. Att sätta GPS:er på alla tyngre vägtransporter för att få mer koll på sektorn välkomnas från många håll, men att införa en avståndsbaserad skatt ser ut att bli svårare.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Miljöskäl bakom täta bilkontroller

BILAR. Miljöaspekten vägde tungt när regeringen beslutade att inte glesa ut tidsintervallen för kontrollbesiktning av fordon.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi