Klimat

Guteland (S):

Guteland (S): "Vi måste satsa mer på biobränslen"

DEBATT. I dag fattar Europaparlamentet en rad avgörande beslut för Europas framtida energisektor.  Om vi ska nå målen i Parisavtalet måste vi satsa mer på biobränslen med hög klimatnytta, skriver Jytte Guteland (S), europaparlamentariker.

KI: Så bör klimatpolitiken riktas om

KORT NYTT. Höjd koldioxidskatt och färre undantag från koldioxidbeskattningen. Så lyder två kliamatpolitiska råd till regeringen från Konjunkturinstitutet.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Svaga utsläppsmål – så vill Lövin öka takten

Svaga utsläppsmål – så vill Lövin öka takten

ESR. Målen för hur mycket utsläppen utanför handelssystemet ska dras ner är färdigförhandlade. Men omställningstrycket blir mycket svagt. Nu vill Sverige kraftsamla för att höja ambitionen innan lagen ses över år 2024.