Klimat


Åkeribranschen vill ha kilometerskatt

Åkeribranschen vill ha kilometerskatt

STYRMEDELSSTRID. Åkeribranschen har enats om sin färdplan för att uppnå fossilfrihet, åtta månader efter ursprunglig deadline. Orsaken är bland annat en intern konflikt kring hur organisationen ska se på kilometerskatten.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Låga förväntningar när rumänerna tar över EU

Låga förväntningar när rumänerna tar över EU

UPPSTART. Det är slutspurt i Brexitarbetet och EU-parlamentsvalet står för dörren. Samtidigt förväntas Rumänien dra ihop överenskommelser kring flera lagförslag innan valrörelsen drar igång i hela EU.

Volvo: Utsläppskrav kräver ökad elbilsacceptans

Volvo: Utsläppskrav kräver ökad elbilsacceptans

CO2. Utsläppskraven för den europeiska nybilsflottan bedöms inledningsvis vara tillräckligt låga för att inte tvinga fram ytterligare åtgärder från biltillverkaren Volvo. Men bolaget anser att det behövs ökad acceptans för elbilar utsläppsmålet för år 2030 ska kunna nås.