Klimat


Grön ungdom: Rösta för vår framtid

Grön ungdom: Rösta för vår framtid

DEBATT. De andra partierna pratar i stora ord om klimatet för att sedan inte göra något alls. Miljöpartiet har ett brett valmanifest med konkreta förslag, skriver språkrören för Grön ungdom. 

De vill inte höja EU:s klimatambitioner

De vill inte höja EU:s klimatambitioner

EU-VAL. De flesta kandidaterna i EU-valet vill se höjda eller kraftigt höjda klimatmålsättningar för EU, men det finns kandidater och partier som avviker från den generella trenden. Av Moderaternas fem toppkandidater är det endast Tomas Tobé som står bakom partilinjen.