Klimat

"M svarslösa om ett av partiets viktigaste klimatförslag"

SLUTREPLIK. Utan kunskap och eftertanke riskerar högtravande retorik mot ineffektivitet att bli ett klimatpolitiskt hinder mot ekonomiskt rationella beslut. Därför är det bekymmersamt att Maria Malmer-Stenergard knappt ger några svar på mina frågor om Moderaternas förslag om klimatnyttoberäkningar, skriver Mikael Karlsson, KTH.

M:

M: "Infeffektiva klimatåtgärder duger inte"

REPLIK.Vi har inte tid eller råd med dyr symbolpolitik på klimatområdet. Därför vill Moderaterna ta fram beräkningskonventioner för klimatnytta, skriver Maria Malmer-Stenergard (M) i en replik till Mikael Karlsson, KTH.

"Hur räknar Moderaterna ut nyttan av en klimatåtgärd?"

DEBATT. Moderaterna kräver nyttoberäkningar av alla klimatåtgärder. Det kan verka bra, men partiet behöver tydliggöra vad man egentligen menar, skriver KTH-forskaren Mikael Karlsson som samtidigt undrar varför kravet ska gälla just klimatpolitiken.