Klimat


LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Ländernas nya utsläppslöften räcker inte långt

Ländernas nya utsläppslöften räcker inte långt

PARISMÅL. Mindre än tre procent. Så låg är ambitionsökningen när de nya utsläppslöftena från länder motsvarande 30 procent av världens utsläpp räknas samman. "Förvånande att ambitionsnivån ligger så långt ifrån vad som krävs" säger Joel Bengtsson på Naturvårdsverket.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Utsläpp från arbetsmaskiner under lupp igen

Utsläpp från arbetsmaskiner under lupp igen

REGERINGSUPPDRAG. Transportstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda om ett register på arbetsmaskiner kan fungera som ett miljöstyrmedel. I Norge är branschen nästintill i mål med systemet, för egen maskin.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"