Klimat


Strid om älgens roll i skogen

Strid om älgens roll i skogen

SKOGSPRODUKTION. Halva älgstammen är i skottgluggen efter att skogsnäringen och Skogsstyrelsen har grupparbetat kring ökad skogsproduktion. Enligt Naturskyddsföreningen är rapporten framför allt ännu ett exempel på behovet av en översyn av skogspolitiken.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

Miljökritik mot svensk hantering av gamla kylskåp

OZONSKADANDE. Äldre kylanläggningar med miljö-och klimatskadliga ämnen riskerar att orsaka omfattande utsläpp vid avfallshanteringen i bland annat Sverige, enligt flera europeiska miljöorganisationer. Ansvariga El-kretsen säger att man nu har skärpt kraven.

Klimatpolitiska rådet synar transportsektorn

Klimatpolitiska rådet synar transportsektorn

KORTNYTT. Omställningen av transportsektorn kommer att vara i fokus för Klimatpolitiska rådets rapport som kommer i början av nästa år.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi