Jordbruk


Frivillig öppenhet ska minska risken för ny glyfosatstrid

Frivillig öppenhet ska minska risken för ny glyfosatstrid

ROUNDUP. Fyra europeiska myndigheter ska lägga grunden för bedömningen om det omstridda bekämpningsmedlet glyfosat fortsatt ska få säljas på den europeiska marknaden. Förra veckan damp underlaget från tillverkarna ner på Kemikalieinspektionens bord.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
MP:

MP: "Det behövs ett självförsörjningsmål på 80 procent"

DEBATT. Livsmedel som produceras inom Sverige är nästan helt beroende av import av kritiska insatsvaror. Dessutom är distributionsapparaten känslig för störningar och vid kris kan livsmedelskedjan bli bräcklig. Det skriver Maria Gardfjell (MP), som vill se ett brett reformpaket för lantbruket.