Industri


LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

LKAB åker på ny utsläppshandelsnit

ETS. Regeringens och myndigheternas lobbyförsök räckte inte till, statliga järnmalmsjätten LKAB åker på ännu en nitlott i kampen om fria utsläppsrätter.
"Men det påverkar fortsatt inte våra omställningsplaner" säger LKAB:s Stefan Savonen.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Utsläpp från arbetsmaskiner under lupp igen

Utsläpp från arbetsmaskiner under lupp igen

REGERINGSUPPDRAG. Transportstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda om ett register på arbetsmaskiner kan fungera som ett miljöstyrmedel. I Norge är branschen nästintill i mål med systemet, för egen maskin.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Kritiska råvaror en utmaning för EU:s gröna giv

Kritiska råvaror en utmaning för EU:s gröna giv

GRÖN GIV? EU-kommissionens senaste tilltag för möta den ökade efterfrågan på kritiska råvaror möts med försiktig optimism. Men frågan är om resultatet kan bli mer än ännu en papperstiger.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"