Industri


SD-ledamot: Sluta svartmåla svensk stålindustri

SD-ledamot: Sluta svartmåla svensk stålindustri

DEBATT. Sverige ligger längst fram i världen vad gäller koldioxidfri ståltillverkningsteknik. Om Sverige tappar marknadsandelar till andra länder ökar därmed miljöpåverkan globalt sett. Vi måste därför bevara vår inhemska industri, skriver Eric Palmqvist (SD). 

"Nya byggregler snedvrider konkurrensen mellan värmeslagen"

DEBATT. I sin iver att skapa teknikneutrala villkor har regeringen låtit sig förledas av starka intressen på värmemarknaden. Regeringen måste besinna sig och revidera förslagen till nya byggregler, skriver Per Jonasson, Svenska kyl-och värmepumpföreningen.