Industri


Jernkontoret: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri 

Jernkontoret: Utbildning är nyckeln till en hållbar industri 

DEBATT. Stålindustrin har flera projekt som ska bidra till framtidens hållbara samhälle. Men för att projekten ska få genomslag krävs att medarbetare förstår den nya tekniken. Det ställer höga krav på utbildningar, skriver Gert Nilson från Jernkontoret. 

Koldioxidtullar kommer skaka om EU:s klimatpolitik

Koldioxidtullar kommer skaka om EU:s klimatpolitik

NY KOMMISSION. Den politiska viljan växer inom EU inför det kontroversiella förslaget om koldioxidtullar. Ett förslag som både kan möjliggöra en snabbare omställning i industrin och leda till handelskrig.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"