Cirkulär ekonomi


Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

Professor: Återvinn när alla andra alternativ är uttömda

DEBATT. Om producenter inte frivilligt vill bidra till ökad cirkularitet för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, behöver politiker och myndigheter gripa in och ställa krav, skriver Mattias Lindahl, professor i produktrelaterat miljöarbete.

"Politiken måste spela en mer aktiv roll som pådrivare"

DEBATT. Det är dags för ett paradigmskifte, från linjära till cirkulära materialflöden. Det är en nödvändig utveckling för att nå målet att Sverige ska ha nettonollutsläpp år 2045, skriver Lina Bergström, vd, Återvinningsindustrierna.