Cirkulär ekonomi


E-handelsuppmaningen: Täpp igen lagluckan

E-handelsuppmaningen: Täpp igen lagluckan

KEMI. En bred palett av åtgärder krävs för att minska risken att farliga kemikalier tar sig in via e-handeln, enligt Kemikalieinspektionen. Men en av de främsta riskerna är redan på väg att få en lösning.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Expertgrupp ska lugna heta tongångar om taxonomin

Expertgrupp ska lugna heta tongångar om taxonomin

UPPDRAG. Medlemmar i den arbetsgrupp som fått uppgiften att gjuta olja på vågorna i taxonomidebatten pekar på flera tuffa gränsdragningar. Men samtidigt börjar de inte från noll.
– Det är inte att uppfinna hela hjulet igen, säger Karl-Oskar Olming på SEB.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"