Cirkulär ekonomi


Återvinningsreform hänger löst – MP: Absurt

Återvinningsreform hänger löst – MP: Absurt

LÅNGKÖRARE. Chansen är minimal att nå målet att 60 procent ska ha fastighetsnära källsortering från och med årsskiftet. Naturvårdsverket säger nej till de bolag som vill ha ansvaret för insamlingen – och myndigheten skickar samtidigt en känga till regeringen.

Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

Skogsindustrierna: Låt cirkulär bioekonomi leda återhämtningen

DEBATT. För att skogsnäringen ska kunna öka takten och bidra ännu mer till klimatarbetet behöver vi nu vissa beslut och förutsättningar. Bland annat måste svenska politiker bli bättre på att lyfta goda exempel från det nordiska skogsbruket, skriver Henrik Sjölund och Carina Håkansson.