Avfall


Kritiska råvaror en utmaning för EU:s gröna giv

Kritiska råvaror en utmaning för EU:s gröna giv

GRÖN GIV? EU-kommissionens senaste tilltag för möta den ökade efterfrågan på kritiska råvaror möts med försiktig optimism. Men frågan är om resultatet kan bli mer än ännu en papperstiger.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
E-handelsuppmaningen: Täpp igen lagluckan

E-handelsuppmaningen: Täpp igen lagluckan

KEMI. En bred palett av åtgärder krävs för att minska risken att farliga kemikalier tar sig in via e-handeln, enligt Kemikalieinspektionen. Men en av de främsta riskerna är redan på väg att få en lösning.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"