Avfall


Cirkulära planer samspelar väl med återvinnares önskemål

Cirkulära planer samspelar väl med återvinnares önskemål

OMTAG. EU-kommissionens arbetsprogram för att minska resursanvändningen i unionen får ett varmt välkomnande. Men svenska återvinningsbranschen ser fortsatt flera hinder innan deras material står sig i konkurrens mot de jungfruliga.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Förbränningsbranschen går ut hårt i PR-striden

Förbränningsbranschen går ut hårt i PR-striden

FÖRDJUPNING. Efter att ha åkt på flera nitar i EU-sammanhang lägger nu energiåtervinnarna mer fokus på att ta hem debatten på hemmaplanen. För ännu lever hoppet om att ta en åtråvärd plats i den ”cirkulära ekonomin”.