Förvaltning

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030

KORTNYTT. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Agenda 2030. Syftet är att göra det mer tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra till att genomföra agendan. 

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Lise Nordin (MP) ska leta energihinder

UTNÄMNINGAR. Först Åsa Romson och sedan Lise Nordin. MP:are står just nu högt i kurs när miljö- och energidepartementet letar utredare.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet

Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet

NYCKELBIOTOPER. Generaldirektör Herman Sundqvist ville få möjlighet att nå ut via DN Debatt med beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige. Därför uteblev förankringen inom myndigheten och de anställda fick inte heller någon förhandsinformation, vilket har skapat stort missnöje.