Förvaltning


"Så kan en ny regering återskapa skogsägarnas förtroende"

DEBATT. En ny regering måste återskapa förtroendet hos skogsägarna genom att samhället åtar sig för att stå för kostander för nyckelbiotoper, nekade avverkningstillstånd och förbud via artskyddsförordningen, skriver Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund.

Regeringens handlingsplan för Agenda 2030

KORTNYTT. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för Agenda 2030. Syftet är att göra det mer tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra till att genomföra agendan. 

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi

Lise Nordin (MP) ska leta energihinder

UTNÄMNINGAR. Först Åsa Romson och sedan Lise Nordin. MP:are står just nu högt i kurs när miljö- och energidepartementet letar utredare.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi