Förvaltning


Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

KOMMENTAR. Hur mycket interna stormar tål en statlig myndighet? Genom att driva en omstridd ändring i hanteringen av nyckelbiotoper är Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i full färd med att testa gränsen.

Skogsägarna borta ur Skogsstyrelsens styrelse

Skogsägarna borta ur Skogsstyrelsens styrelse

STYRNING. Skogsstyrelsens nya styrelse har rejäla muskler inom statsförvaltning och juridik, samtidigt blir skogsägarna av med sin stol vid styrelsebordet. Pär Lärkeryd, avgående ledamot och vd för Norra Skogsägarna, tycker att regeringen tänker rätt.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"