Förvaltning

Lise Nordin (MP) ska leta energihinder

UTNÄMNINGAR. Först Åsa Romson och sedan Lise Nordin. MP:are står just nu högt i kurs när miljö- och energidepartementet letar utredare.

Kræver adgang til Altinget | Miljö och Energi
Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet

Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet

NYCKELBIOTOPER. Generaldirektör Herman Sundqvist ville få möjlighet att nå ut via DN Debatt med beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige. Därför uteblev förankringen inom myndigheten och de anställda fick inte heller någon förhandsinformation, vilket har skapat stort missnöje.

"Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer"

DEBATT. Skogsstyrelsen beklagar att beslutet om paus i identifiering av nyckelbiotoper uppfattats som ett sätt att föregripa arbetet i samverkansgruppen. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen och ber dem att inte lämna samverkansprocessen.