Förvaltning


Regeringen bryter inte mot klimatlagen

Regeringen bryter inte mot klimatlagen

FÖRDJUPNING. Regeringen bryter inte alls mot sin egen klimatlag. Men bland andra Miljöpartiet hade gärna sett att så vore fallet.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

Kommentar: Hur mycket tål Skogsstyrelsen?

KOMMENTAR. Hur mycket interna stormar tål en statlig myndighet? Genom att driva en omstridd ändring i hanteringen av nyckelbiotoper är Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i full färd med att testa gränsen.