Svemin


"Sverige behöver en godsstrategi för handel och klimat"

DEBATT. Det är välkommet att regeringen tar ett samlat grepp på industrins behov vid infrastrukturplanering. Här är sex punkter som måste finnas med för att en godsstrategi ska bli framgångsrik, skriver nio representanter för Industrirådet.

Svemin: Byråkratin hotar nyinvesteringar i gruvindustrin

Svemin: Byråkratin hotar nyinvesteringar i gruvindustrin

DEBATT. Fler jobb eller inte? Den frågan lovade Stefan Löfven inför valet 2014 att avkräva varje statsråd och myndighetschef inför avgörande beslut. Regeringen måste nu gå från ord till handling för att Sverige ska stå fortsatt starkt som gruvnation. Det är hög tid att se över styrningen av berörda myndigheter så att de efterlever de näringspolitiska mål som satts upp, skriver Per Ahl, vd på Svemin.