Greenpeace


Debatt: Försvarsmakten måste visa korten i klimatarbetet

Debatt: Försvarsmakten måste visa korten i klimatarbetet

DEBATT. Klimatet är en säkerhetsfråga. Försvarsutskottet måste grundligt syna Försvarsmaktens argument för att undanhålla information om myndighetens klimatpåverkan. Det skriver Agnes Hellström, Svenska freds och Isadora Wronski, Greenpeace.

Greenpeace: Politiken är fast i det förflutna

Greenpeace: Politiken är fast i det förflutna

DEBATT. Ett samhälle kan inte längre mätas efter hur produktions- eller konsumtionskraftigt det är. Att blunda för systemfelet leder till en förlegad politik. Politiken och ekonomin måste förnyas, skriver Isadora Wronski och Carl Schlyter från Greenpeace.