Birdlife Sverige


Kritiserat nyckelbiotopsförslag ut på remiss

Kritiserat nyckelbiotopsförslag ut på remiss

NYCKELBIOTOPER. Utredningsförslaget att Skogsstyrelsen ska upphöra med registrering av nyckelbiotoper vid avverkning välkomnas av skogsnäringen. Men det möts av kritik från miljöorganisationerna, andra myndigheter samt från de egna medarbetarna.

Kräver tillgång till Altinget | Miljö och Energi"
Birdlife:

Birdlife: "Sveaskog bör avveckla hyggesbruket i ekoparkerna"

DEBATT. Om Sveaskogs höga ambitioner med ekoparkerna ska kunna uppfyllas måste bolaget göra ett omtag, en ekoparksplan 2.0. I ett sådant arbete bör ingå att avvecklas hyggesbruket i alla ekoparker, skriver Lotta Berg och Christer Johansson från Birdlife Sverige.