Birdlife Sverige


Birdlife: Så kan riksdagens jägare agera för naturens bästa

Birdlife: Så kan riksdagens jägare agera för naturens bästa

SLUTREPLIK. Jag hoppas att fler jägare i framtiden ska agera med naturens bästa för ögonen. Riksdagens jakt- och fiskeklubb skulle kunna bidra genom att propagera för en skyndsam utfasning av blyammunition, skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige.