EU-valet: Altinget intervjuar toppkandidaterna


Karin Karlsbro (L) vill se djupare klimatsamarbete

Karin Karlsbro (L) vill se djupare klimatsamarbete

UTFRÅGNING. Karin Karlsbro (L) vill se en gemensam europeisk koldioxidskatt och ett system där EU:s medlemsländer kan sälja el till varandra. Hon vill dessutom ha mer forskning om kärnkraft. 

Alice Bah Kuhnke: Inför tvingande minskningar av utsläpp

Alice Bah Kuhnke: Inför tvingande minskningar av utsläpp

UTFRÅGNING. Alice Bah Kuhnke (MP) vill ha tvång på hur mycket varje EU-land ska minska sina utsläpp. Själv tänker Bah Kuhnke åka tåg mellan Bryssel och Stockholm, säger hon i Altingets utfrågning av partiernas toppkandidater.